NOF søker ny heltidstillitsvalgt i FLO

Vi lyser herved ut stillingen som frikjøpt tillitsvalgt for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Stillingens gjøremål er i all hovedsak behandling av innkomne saker fra tillitsvalgte og medlemmer i FLO, samt å representere forbundets medlemmer ifm. informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) i FLO.

To personer i samtale.Illustrasjonsfoto: NOF
Publisert: 19. februar 2024Tor Egil Vangstad

Stillingens gjøremål:

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) lyser herved ut stillingen som frikjøpt tillitsvalgt for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Stillingens gjøremål er i all hovedsak behandling av innkomne saker fra tillitsvalgte og medlemmer i FLO, samt å representere forbundets medlemmer ifm. informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) i FLO.

Som frikjøpt tillitsvalgt for NOF vil man også følge de aktiviteter som forbundet arrangerer, men tillitsvalgtrollen opp mot FLO vil normalt ha prioritet ved ev. konflikter.

De beskrevne gjøremålene og ansvarsområdene fordrer at FLO viderefører 100% frikjøp i dette vervet etter at gjeldende avtaleperiode utløper til sommeren. Skulle derimot FLO ikke videreføre 100% frikjøp, vil resten av vervet fylles med gjøremål og ansvar som frikjøpt områdetillitsvalgt (OTV).

Økonomiske forhold:

Stillingen er definert som særlig uavhengig, og avlønnes med sikringslønn fra den stillingen vedkommende forlater i Forsvaret, dvs. grunnlønn samt faste og variable tillegg som man ellers ville ha tilkommet i stillingen man forlater. Som frikjøpt tillitsvalgt i FLO tilkommer man tillegg iht. gjeldende Særavtale for frikjøpte tillitsvalgte, p.t. 70.500,- kr. pr. år.

Det gis permisjon fra Forsvaret, men pensjonsopptjening i SPK løper under permisjonen.

Tjenestetelefon, bredbånd og PC dekkes av NOF.

Tjenestested:

FLO har sin ledelse lokalisert i Oslo. Den som bekler vervet kan ha dette som tjenestested, men andre tjenestesteder kan også vurderes. Eventuelt bytte av tjenestested til Oslo vil utløse normale rettigheter til pendling/flytting iht. kompensasjonsavtalen i Forsvaret.

Søknadsprosess:

NOF vil kalle inn de mest aktuelle søkerne til intervju ila. mars.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Valgreglene er beskrevet i Hovedavtalen i Staten / Tilpasningsavtalen for Forsvaret § 34.

Søknad sendes til post@nof.no, og vi ber om at den inneholder en kortfattet oppstilling av tidligere tjenesteerfaring, ev. tillitsvalgterfaring og de tre siste tjenesteuttalelsene. Referanser, vitnemål, osv. trenger ikke å følge med søknaden, men vi ber søkerne være forberedt på å legge frem dette under eventuelle intervjuer senere.

Det er ønskelig at søkeren har førerkort og disponer bil på tjenestestedet.

Søknadsfrist: Innen 10. mars 2024.

Tiltredelse: Senest 1. august 2024.

Spørsmål til stillingen kan rettes til enten Oddbjørn Erichsen (avtroppende HTV i FLO) eller Tor Egil Vangstad (nestleder NOF). Se kontaktinformasjon under.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder