Hovedbilde

Tillitsvalgte

Kontaktinformasjon til tillitsvalgte og utvalgsledere

Hvordan få best mulig hjelp fra oss

Bilde relatert til informasjonen.

Våre tillitsvalgte får mange henvendelser og saker fra dere. Alt fra enkle og avklarende spørsmål som løses på sekunder til tunge personellsaker som varer i måneder. Vi ønsker å hjelpe alle på en best mulig måte. Derfor har vi laget en liten veileder.

  • De aller fleste spørsmål av praktisk art som medlemskap og forsikringer blir besvart i ofte stilte spørsmål som ligger nederst på de ulike tema-sidene.
  • Ønsker du å få svar på et konkret spørsmål eller melde inn en mer omfattende sak, logger du inn på min side. Det sikrer sporbarhet og øker sikkerheten. Vårt mål er å gi tilbakemelding innen to virkedager.
  • Unngå så langt som mulig å bruke e-post.
  • Ved akutte behov for hjelp ringer du direkte til din tillitsvalgte

Frikjøpte hovedtillitsvalgte

Bilde av Jan Helge Andersen

Jan Helge Andersen

HTV Hæren

Bilde av Svein Inge Sælevik

Svein Inge Sælevik

HTV 2 Hæren / ATV Brig-N

Portrettbilde av Thor Manum

Thor Manum

HTV Sjøforsvaret

Portrettbilde av Robin Dale Oen

Robin Dale Oen

HTV 2 Sjøforsvaret / ATV Marinen

Portrettbilde av Preben Eikenes

Preben J. Eikenes

HTV Luftforsvaret

Portrettbilde av Stian Rasmussen

Stian Rasmussen

HTV 2 Luftforsvaret

Portrettbilde av Sigurd Vestad

Sigurd Vestad

HTV Heimevernet

Portrettbilde av Kenneth Viken

Kenneth Viken

HTV Cyberforsvaret

Hovedtillitsvalgte

Portrettbilde av Silje Marita Solheim

Silje Marita Solheim

HTV Forsvarsstaben

Informasjon kommer

HTV Forsvarets operative hovedkvarter

Portrettbilde av Kim Groth

Kim Groth

HTV Forsvarets høgskole

Portrettbilde av Signe Andreassen

Signe Andreassen

HTV Forsvarets personell og vernepliktssenter

Bilde av Christian Ingebretsen

Christian Ingebretsen

HTV Forsvarets sanitet

Vakant

HTV Forsvarets fellestjenester

Portrettbilde av Henning Opskar

Henning Opskar

HTV Forsvarsmateriell

Portrettbilde av Tormod Berg-Balto

Tormod Berg-Balto

HTV Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Inge Skribeland

HTV Forsvarsdepartementet

NN

HTV Forsvarets spesialstyrker

NN

HTV E-tjenesten

Thor Erik Bakken Næss

HTV Forsvarsbygg

FRITV / Regionale tillitsvalgte

Portrettbilde av Martin Svendsen

Martin Svendsen

OTV Nord-Norge

Utvalg

Portrettbilde

Cathrine Caspari

Leder

Portrettbilde av Audun Steenberg Haugan

Aurora Tilleraas Asak

Leder NOFKA

Leder pensjonistutvalget på talerstolen

Trond Jørgensen

Leder Pensjonistutvalget