To kadetter ser på datamaskin

Utvalg og organer

NOF er en medlemsorganisasjon hvor du kan påvirke veien videre. Dette gjøres først og fremst gjennom faste organer og utvalg, som er demokratisk valgte personer fra hele bredden av medlemmer.

Våre besluttede organer

- Vedtektene gir oss regler for drift og organisering av NOF. De legger også føringer om roller, ansvar og myndighet. Landsmøtet er vårt høyeste organ, og samles normalt hvert fjerde år. Imellom landsmøtene er det landsstyret som rangerer høyest. Landsstyret består av 15 valgte, 5 fra hver forsvarsgren. De samles normalt to ganger i året. Deretter finner vi forbundsstyret. De består av 6 valgte som utgår av de to øverste plassene i landsstyret. Normalt samles de 6-8 ganger i året, Tor Egil Vangstad, nestleder i NOF

Bilde av Tor Egil Vangstad i samtale med lærlinger på Ørlandet

Landsstyret

DIFNavn
HærTonje Andreassen
HærTrond Viggo Opdal
HærTor-Jonny Lindberg
HærAne Manheim
HærÅsbjørn Grønbech
SjøTorbjørn Bongo
SjøVegard Oksnes
SjøHarry Skoglund
SjøMalin Almås Ljone
SjøSeweryn Sokolinski
LuftTor Egil Vangstad
LuftStein Håkon Eilertsen
LuftIngrid Støwer
LuftJørn Henning Vikjord
LuftKatrine Lia

Forbundsstyret

DIFNavn
SjøTorbjørn Bongo
LuftTor Egil Vangstad
HærTonje Andreassen
HærTrond Viggo Opdal
SjøVegard Oksnes
LuftStein Håkon Eilertsen

Kontrollkomiteen

DIFNavn
SjøHenning Opskar
HærPeter Broch
LuftTerje Øiehaug Sæterøy

Våre utvalg

Utvalgene er viktige rådgivende organer for NOF, og representerer. betydningsfulle medlemsgrupper. De møtes jevnlig gjennom hele året, og uttaler seg ofte i saker. Utvalgene har hver sin representant i Landsstyret.

Bilde av kadetter og forsvarssjefen

Kadettutvalget (NOFKA)

NavnStedVerv
Aurora Tilleraas Asak LKSKLeder
Trym PranteKSNestleder
Henrik AbrahamsenSKSKMedlem
Trym SpångbergCISKMedlem
Ingrid Helene HusbyLKSKMedlem
Nora Teresia AakreLKSKVaramedlem
Andreas KragsethCISKVaramedlem
Håvard StorbakkenSKSKVaramedlem
Anniken RavnåKSVaramedlem

Ungdomsutvalget (NOF UNG)

NavnStedVerv
Cathrine CaspariSkjoldLeder
Nikolai KobroHMKGNestleder
Anna Fredrikke WarvikSetermoenMedlem
Marie KnophRenaMedlem
Anna Engjaberg VartdalHaakonsvernMedlem
Hannah BueideRenaMedlem
Mats RosselandSkjoldVaramedlem
Lise Merete BeøyEvenesVaramedlem
Hanne DahlbyMadlaVaramedlem
Hermann HannesRyggeVaramedlem

Pensjonistutvalget (PU)

NavnE-post
Trond Jørgensen pensjonist@nof.no
Per-Bjørn Eilertsenpensjonist@nof.no
David R Coylepensjonist@nof.no
Eigil Jespersenpensjonist@nof.no
Odd-Einar Eilertsenpensjonist@nof.no
Hilde Nystadpensjonist@nof.no

Kontaktperson

Send primært henvendelser på min side.

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder