Bilde av utvalgets personer

NOFKA

Kadettenes eget utvalg i NOF.

Hva er NOFKA?

NOFKA er kadettenes eget utvalg i NOF, for alle kadetter som er medlem i NOF. Vi har egen plass i Landsstyret, og har stor påvirkning i viktige saker.

Hvorfor er vi viktig?

Vi er et talerør for kadetter med direkte tilgang til NOF sine ressurser og nettverk. Samtidig skaper vi samhold og bidrar til erfaringsutveksling på tvers av skolene, slik at det er lettere å løse utfordringene vi står overfor.

Hva gjør NOF for oss kadetter?

NOF er en viktig støttespiller som blant annet sørger for tilgang på forsikringer og ytterligere hjelp ved behov. Samtidig bidrar NOF med å øke kompetansen til kadettene og gjøre oss klare for arbeidslivet.

Utvalget består av:

Portrettbilde av Audun Steenberg Haugan

Aurora Tilleraas Asak

Leder NOFKA

Bilde av Trym Prante

Trym Prante

Nestleder og lokalleder KS

Bilde av Trym Spångberg

Trym Spångberg

Medlem og lokalleder CISK

Bilde av Ingri Husby

Ingri Husby

Medlem og lokalleder LKSK

Bilde av Henrik Abrahamsen

Henrik Abrahamsen

Medlem og lokalleder SKSK

Representant SESK

Medlem og lokalleder SESK

Vi jobber for:

Anerkjenne kompetanse

Etter endt studieløp skal tidligere militær erfaring og sivil utdanning bli verdsatt i form av grads- og lønnsansiennitet. I tillegg skal tidligere kompetanse tas hensyn til ved beordring, for å sikre tilsetting i en relevant stilling.

Klargjøre og forbedre personellkategori

å påvirke utformingen av personellkategorien, militær student, for å sikre gode betingelse for kadetter både under utdanning og i plikttjeneste. Dette inkluderer en tydeliggjøring av krav og rettigheter som følger med kategorien.

Forbedre kapasitet på skolene

at fasilitetene på skolene bygges opp til å dekke behovene som er nå, og som følge av ny langtidsplan. Samtidig må bosituasjonen være forutsigbar for studentene. Vi må få økt tilgangen på lærere og veiledere med god og riktig kompetanse, både pedagogisk og faglig.

Studiebelastning skal anerkjennes

studiebelastningen ved høyskolen skal gjenspeile studiepoeng og reell opparbeidet kompetanse. I tillegg skal tidsbruken tilsvare studiepoengene som blir tildelt.

Klargjøre og forbedre Forsvarets forsikring

alle militære studenter skal kontinuerlig være forsikret, med klarhet i hva som inngår i forsikringen.

Ofte stilte spørsmål

Kontaktpersoner i NOF

Send primært henvendelser på min side.

Portrettbilde av Tommy Aksdal

Tommy Aksdal

Markedsteam - Elever, kadetter og utvalg (Permisjon til 1. august 2024)

Bilde av Katrine Lia

Katrine Lia

Kurs, arrangementer og medlemsservice .