Hovedbilde

NOF Ung

Eget utvalg med stor påvirkning på unges rettigheter i Forsvaret

Hva gjør NOF Ung?

Vi arbeider for å bedre vilkår og rettigheter til unge i Forsvaret, i tillegg ønsker bidra til økt informasjon og kompetanse blant unge ansatte.

Hvilke mål har vi?

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av grad og avdelinger. Vår ambisjon er å være et naturlig kontaktpunkt for unge medlemmer.

Utvalget består av:

Portrettbilde

Cathrine Caspari

Leder

Bilde av Nikolai Kobro

Nikolai Kobro

Nestleder

Bilde av Hannah Bueide

Hannah Bueide

Sekretær

Bilde av Marie Knoph

Marie Knoph

Medlem

Bilde av Anna Engjaberg Vartdal

Anna Engjaberg Vartdal

Medlem

Bilde av Anna Fredrikke Warvik

Anna Fredrikke Warvik

Medlem

Vi jobber for

Høyere grunnlønn

Grunnlønnen må heves for å gi økt forutsigbarhet og en høyere pensjon. I tillegg ønsker vi en god, og felles lønnspolitikk på tvers av DIF-ene i hele Forsvaret.

Bedre utdanning

Studietilbudet for spesialister i Forsvaret styres, samt at flere utdanninger og lengre kurs må akkrediteres. At man ikke mister opptjent bonus ved å gjennomføre utdanning som gir T-60 kontrakt.

Lavere arbeidsbelastning

Innføring av tiltak som senker arbeidsbelastningen til våre kollegaer. Dagens belastning på personellet er for høy.

Økt pensjon

At øvelse-, seilings- og vakttillegg må bli pensjonsgivende.

Bedre insentiver

Det igangsettes insentiver som gir økt rekruttering, for å gjøre Forsvaret til en mer attraktiv arbeidsplass og stanse kompetanseflukt i avdelingene.

Forme fremtiden?

Bilde relatert til informasjonen.

Over 4 000 medlemmer i NOF er under 35 år, og utgjør dermed den desidert største gruppen. Skal vi og Forsvaret lykkes i fremtiden trenger vi at dere engasjerer dere. Mulighetene for påvirkning er store hvis man stiller opp, enten som tillitsvalgt, i lokalforeningene, landsstyret eller i NOF Ung. Er du litt nyskjerrig på dette så anbefaler vi på det sterkeste å bli med på NOF-skolen eller Ung-konferansen som arrangeres i februar.

NOFs kontaktpersoner

Send primært henvendelser på min side.

Bilde av Katrine Lia

Katrine Lia

Markedsteam - Rekruttering, NOFKA og kadetter.

Bilde av Torbjørn

Torbjørn Liestøl

Leder Markedsteam - NOF-skolen og NOF Ung