Hovedbilde

Befalsbladet

Norges offisers- og spesialistforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for militært tilsatt personell fra alle forsvarsgrener.

nr. 4 - 2023

Alvorlige tider

Vi nærmer oss avslutningen av nok et hektisk år for forsvarsektoren. Det har vært et år som forteller oss at det er alvorlige tider.

NOF Ber om evaluering av utdanningsreformen

Ny pensjon – veien videre

Den 25. august ble nye regler for særalderspensjon landet i staten, men uten at man kom i mål for militært personell. Dermed venter alle på de gjenstående forhandlingene om egne regler for de med pliktig fratreden.

Forsidebilde av Offisersbladet, utgave 4

nr. 3 - 2023

Forsidebilde av Offisersbladet, ugtave 3

nr. 2 - 2023

Forsidebildet på Befalsbladet #2 Juni 2023