Hovedbilde

Befalsbladet

Befalsbladet er NOF sitt informasjonsmagasin og utgis 3 ganger i året. Her finner du informasjon om aktuelle saker fra NOF og Forsvaret.

nr. 1 - 2024

Ungdomskonferansen 2024

Det var mange ærlige tilbakemeldinger og stort engasjement under vår årlige konferanse for elever, kadetter og unge medlemmer. Årets tema var personell i fremtidens forsvar.

Memelords og ytringsfrihet

Vi har tatt en prat med "Infanteristen" som har en svært populær instagram-konto som poster humor og satire om forsvaret.

Sverige og Finland inn i NATO

Med våre naboland inn i forsvarsallisansen åpnes nye muligheter for samarbeid og ett styrket forsvar.

Forsidebilde av Offisersbladet, utgave 1

nr. 4 - 2023

Forsidebilde av Offisersbladet, ugtave 4

nr. 3 - 2023

Forsidebilde av Offisersbladet, ugtave 3

nr. 2 - 2023

Forsidebildet på Befalsbladet #2 Juni 2023

nr. 1 - 2023

Forsidebilde februar 2023