Samråd på Bardufoss - utfordringer i nord i fokus

I går ble det avholdt fagligpolitisk samråd på Bardufoss om den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren. Temaene spente fra nye strategiske kapasiteter som spaceport på Andøya, via IKT-utfordringene i Forsvaret til boligsituasjonen med hovedfokus på Skjold, en boligsituasjon som oppleves som kritisk av ansatte.

Mann holder innlegg fra talerstolen.Forbundsleder Torbjørn Bongo åpner debatten under samrådet i Bardufoss. Foto: Torgrim H. Halvari, NOF.
Publisert: 13. februar 2024Torgrim H. Halvari

Som et ledd i det pågående påvirkningsarbeidet rettet mot kommende langtidsplan for forsvarssektoren, arrangerte NOF og LO det andre fagligpolitiske samrådet på Bardufoss i dag.

Stabssjef i Hæren, brigader Trond Nilsen, presenterte på oppdrag fra Forsvarsstaben det fagmilitære rådet. Han belyste i tillegg aktuelle utfordringer for Hæren samt problemer innen IKT. I denne sammenheng slo han fast at Hæren ikke vil fungere uten tilstrekkelig støtte innen IKT for å sikre god kommando og kontroll.

Administrerende direktør på Andøya Space, Ketil Olsen, ga deretter en presentasjon av aktivitetene i selskapet med særlig søkelys på defence og spaceport. Å tilrettelegge for skyteøvelser med missiler for både nasjonale og allierte styrker, sammen med kapasiteten til å skyte opp satellitter både for sivile og militære formål, fremstår som to særdeles viktige strategiske kapasiteter for Norge.

I tillegg orienterte Olsen om den aktiviteten som Andøya Space har innen droneteknologi og -aktivitet. I denne sammenheng inviterte han til et samarbeid med det dronemiljøet som finnes på Bardufoss.

I debatten fikk blant annet bolig- og kvartersituasjonen på Skjold stor oppmerksomhet. De berørte ansatte sa klart ifra at den vanskelige situasjonen i seg selv bidrar til at ansatte slutter til tross for en meget interessant og givende tjeneste.

Medlem av utenriks- og forsvarskomitéen, Nils-Ole Foshaug, som denne gangen var på hjemmebane, oppsummerte debatten med at den både hadde vært interessant og nyttig, men også bekymringsfull. Utfordringene med bosituasjonen på Skjold var en av problemstillingen han tar med seg tilbake til Oslo.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Torgrim H. Halvari

Torgrim H. Halvari

Informasjonsansvarlig