IPID

Produktinformasjon

IPID - produktinformasjon

Her kan du laste ned produktinformasjon om de enkelte forsikringene du har som NOF-medlem. Produktarkene gir en kortfattet og lett forståelig oversikt over hva forsikringene dekker og ikke dekker. Dette gir deg muligheten til å ta godt begrunnede valg når du skal velge forsikring.

Link til vilkårene

For tilgang til komplette vilkår og forsikringsbevis må du logge inn på forsikringsselskapets nettsider.