Intet forsvar uten folk!

Forsvaret får mer penger, men uten folk blir det hele fånyttes. Med kampanjen "intet forsvar uten folk!" setter NOF søkelys på kritiske tiltak for å beholde personellet og dermed styrke forsvaret.

Intet forsvar - uten folk!

Bilde relatert til informasjonen.

Fem kollegaer i ulike avdelinger forteller hva de mener er viktig for å satse på Forsvaret fremover. Temaer er blant annet pensjon, lønn, utdanning, balanse jobb-fritid, ansettelse og forutsigbarhet.

Gråsoner

Logo for Forsvarspodden og Gråsoner

Gråsoner

Torbjørn Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, besøker Gråsoner. Ble Norge forført av murens fall og en illusjon av dyp fred? Hva skal til for å gi Norge et troverdig forsvar? Og er det tidsnok?

Forsvarspodden

Logo for Forsvarspodden og Gråsoner

I den nye langtidsplanen foreslås det å øke antall ansatte i Forsvaret med 4600 nye stillinger. Men både forsvarsministeren og forsvarssjefen er kjent med at for mange slutter i Forsvaret. Nå må ord omsettes i handling. «Vi må gå fra godt sagt til godt gjort», sier leder i Norges offisers og spesialistforbund, Torbjørn Bongo.

Forsvarssjefens kommentar til langtidsplanen

Forsvarssjefen

- Regjeringen har lagt frem en ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren som foreslår en omfattende styrking av Forsvaret. En mer alvorlig sikkerhetssituasjon gjør at en økt satsing på Forsvaret er en riktig og viktig prioritering.

Fredag 5. april la regjeringen frem langtidsplanen for forsvarssektoren.

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder