Dommen er klar!

Tre tidligere offiserer med støtte fra NOF, BFO og KOL har saksøkt staten og Forsvaret, etter at de ble tvangskonvertert til spesialistkorpset etter innføring av ny ordning for militært tilsatte (OMT). Saken ble behandlet i Oslo tingrett i desember 2023, og nå foreligger dommen.

Fra rettssalen i Oslo tingrettFra rettssaken i Oslo tingrett
Publisert: 19. februar 2024Befalets Fellesorganisasjon

Tre tidligere offiserer har saksøkt staten og Forsvaret, etter at de ble tvangskonvertert til spesialistkorpset etter innføring av ny ordning for militært tilsatte. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i desember 2023

Personell som ikke hadde konvertert frivillig fra OF til OR grad innen utgangen av 2020, ble våren 2021 tvangskonvertert av Forsvaret til OR. Forsvaret hjemlet dette i arbeidsgivers styringsrett. Forbundene varslet at en slik håndtering var uakseptabel, og at Forsvaret ikke hadde en slik myndighet. Vi ønsket derfor å få denne beslutningen rettslig prøvet. Med hvert sitt medlem som saksøker, valgte derfor BFO, KOL og NOF, med hjelp fra Tor Gresseth i Wahl-Larsen advokatfirma, å gå til felles søksmål mot staten.

Dommen fra Oslo Tingrett foreligger og saksøkerne med støtte fra organisasjonene (BFO, NOF og KOL) fikk ikke medhold i sin påstand om at Forsvaret ikke kunne benytte styringsrett til å konvertere dem over til OR-grader. Foreløpig tar vi dommen til etterretning og vil nå sammen med våre medlemmer gå igjennom dommen før vi tar en avgjørelse om veien videre.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Chris Lindseth

Chris Lindseth

Utdanning og personell