Tvangskonvertering behandlet i tingretten

Torsdag 7. desember 2023, var tre lange dager i tingretten over og saken som NOF,BFO og KOL anla mot Forsvaret om tvangskonvertering ferdig behandlet.

Forhandler i rettenForhandler Chris Lindseth har fulgt saken tett
Publisert: 11. desember 2023Chris Lindseth

Bakgrunn

Personell som ikke hadde konvertert frivillig fra OF- til OR-grad innen utgangen av 2020, ble våren 2021 tvangskonvertert av Forsvaret til OR.

Forsvaret hjemlet dette i arbeidsgivers styringsrett. Forbundene (NOF, BFO og KOL) varslet da at en slik håndtering var uakseptabel, og at Forsvaret ikke hadde en slik myndighet. Vi ønsket derfor å få denne beslutningen prøvd rettslig. Med hvert sitt medlem som saksøker, valgte derfor BFO, KOL og NOF, med hjelp fra Tor Gresseth i Wahl-Larsen advokatfirma, å gå til felles søksmål mot Staten. Saken ble behandlet over 3 dager i Oslo tingrett, og man fikk da høre vitneforklaringer fra de berørte medlemmer, forbundenes representanter og arbeidsgivers representanter i Forsvarsstaben (FST) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS)

Fra rettsalen NOF, BFO og KOL møtte Forsvaret i tingretten om tvangskonvertering

Forbundene har samarbeidet godt om saken hele veien, men vil presisere at det oppleves leit at denne saken ikke kunne løses uten å måtte møte Forsvaret i rettssalen.

Vi avventer nå dom i saken, som er varslet å komme i uke 4/2024.