Brudd i lønnsforhandlingene med staten

Tirsdag brøt LO Stat forhandlingene med staten. Partene sto for langt fra hverandre i det begge sider i hovedtariffoppgjøret i staten kaller for vanskelige forhandlinger.

Hovedbilde for artikkelen: "Brudd i lønnsforhandlingene med staten "Vi sto for langt fra hverandre, og da var det ikke noe poeng i å fortsette. sier Egil André Aas, leder i LO Stat.  
Publisert: 30. april 2024Torgrim H. Halvari

Utfordringene i forhandlingen går blant annet ut på fordeling av penger og Statens ønske om å få tilbake entariffavtale slik man hadde tidligere. Partene ble heller ikke enige om hvor mye som skal fordeles sentralt og hvor mye som avsettes til sentrale forhandlinger iblant annet Forsvaret.

Vi sto for langt fra hverandre, og da var det ikke noe poeng i å fortsette. Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit sier Egil André Aas, leder i LO Stat. 

Aas mener staten fortjener ros for å ha vist større forhandlingsvilje enn ved tidligere hovedtariffoppgjør, men langt fra nok på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene. 

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er for det første at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna. Noe de mener oppnås best gjennom et stort generelt tillegg til alle. 

LO Stat leder Egil André AasLO Stat leder Egil André Aas

Viktig fellesavtale med Staten

LO Stat mener at splittelsen i ulikelydende avtaler har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten. 

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er for det første at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna. Noe de mener oppnås best gjennom et stort generelt tillegg til alle.

Vi som parter må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte. Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig og urettferdig. Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd, sier Egil André Aas. 

NOF er enig i at det nå er viktig å få til en god avtale.

For NOF er det viktigste kravet at man kan få til et lønnsoppgjør, som bidrar til at man kan beholde personellet i Forsvaret, inklusive å rette opp lønnsmessige skjevheter som finnes i Forsvaret, sier forbundsleder Torbjørn Bongo en kommentar.
Videre er det viktige å få til en felles avtale i Staten, som gjør forvaltningene enklere, og reduserer grunnlaget for misnøye om lønn. Det er også viktige for å kunne beholde personell.
Det var skuffende at vi ikke ble enige i forhandlingene, men vi tar med oss de viktigste kravene inn i meklingen, avslutter forbundslederen.

Meklingen innledes 2. mai, og har utløp 23. mai ved midnatt. Skulle partene ikke bli enige innen fristen, vil det utløse den første konflikten i staten siden 2012. 

Les også: NOF bil ha bedre lønn for å beholde folkene i Forsvaret