Vi går ombord - Med spørsmål om pensjon og lønn

NOF ønsker alltid å vite hva våre medlemmer mener. Derfor tok vi oss en tur ombord i KNM Otto Sverdrup for å snakke med noen av våre yngre medlemmer om pensjon og lønn.

Hovedbilde for artikkelen: "Vi går ombord - Med spørsmål om pensjon og lønn"NOF var ombord i KNM Otto Sverdrup og møtte Simon W Gjemas, Elida H Haugen, Isak L Hagln, Elise Lund, Stian Algrøy og Dag M K Fagerdal, et engasjert mannskap med mange tanker om pensjon og lønn. Foto: Torgrim Halvari
Publisert: 30. november 2023Torgrim H. Halvari

Det første min far sa til meg når jeg startet i Forsvaret var at jeg måtte starte med privat pensjonssparing. Elida Hjellestad Haug er OR2 og forteller at hennes kollegaer hele tiden diskutere pensjon og lønn-

Når den dagen kommer at jeg blir så gammel at jeg ikke kan jobbe mer så skal jeg kunne ha muligheten til å gjøre det jeg ønsker og å få en givende pensjonsalder som er innholdsrik. Sannsynligheten er stor for at kroppen fortsatt fungerer så jeg kan reise og gjøre andre ting, og da er det viktig for meg å kunne ha muligheten til det. For meg er det viktig å kunne sikre min egen framtid, forklarer Elida.

Simon Wasland Gjems er også OR2 har også for lengst begynt å spare til pensjon.

Det er usikkert hvor mye man kommer til å tjene og hva som blir grunnlaget for pensjon, da er det nødvendig å spare ved siden av for vi vet ikke hva pensjonsalderen blir for oss og hvor stor pensjon kommer til å bli, det er lenge til vi kommer til å pensjonere oss så det er viktig å ha den økonomiske tryggheten i bunnen. Så er det også skattefradrag på sparing så det lønner seg på alle mulige måter. Jeg har fått inntrykk av at de aller fleste på vår alder sparer til pensjon, sier Simon.

Hva tenker dere om det forslaget til pensjon som er i dag?

Det som blir vedtatt nå kommer jo ikke til å gjelde når vi blir pensjonister så jeg er mest opptatt av hva som blir pensjonsgivende inntekt, det som er gjelder nå kommer til å bli endret og derfor føles det utrygt og derfor er det viktig å ha så mye som mulig fra tidlig alder av pensjonsgivende arbeid, det er viktig for meg, mener Simon.

Er det sånn at dere tenker at pensjon er viktig, om den ikke blir bra så går dere over til en sivil jobb?

Sier ikke at jeg nødvendigvis går over til en sivil jobb, men jeg er åpen for det for jeg er klar over at i den stillingen jeg har nå, og går ut fra at jeg får pensjon ut fra hvor stor inntekt jeg har så vil jeg bli minstepensjonist, og om jeg da kan få en mye bedre pensjon ved å gå sivilt så vil det absolutt være aktuelt i framtiden om pensjon i Forsvaret kommer til å bli dårlig. Det skal ikke være sånn at du skal tjene opp all pensjon privat, du skal ha sikkerhet i jobben din, det er viktig, mener Elida.

Isak Leander Hauge er også OR2 mener at det finnes gode grunner til at enkelte vurderer å gå over til det sivile arbeidslivet.

Jeg synes ikke det er bra i dag, vi ser at mange går over til sivile stillinger og dobler grunnlønna, halverer arbeidstiden og får bedre pensjon, det er jo helt klart mer lukrativt enn å jobbe her hvor vi ofte jobber 2-2.5 årsverk i året og å se at man til slutt ikke får noe igjen på pensjon, det arbeidet man har lagt inn gjenspeiles ikke i pensjon. Særlig med tanke på at det er staten man jobber for så burde dette være på plass.

Det er tydelig at pensjon og lønn er noe de alle har tenkt mye på og at disse tema diskuteres jevnlig.

Dette er et samtaleemne vi har snakket mye om, særlig etter de sakene som har vært i media om rettsaken NOF har kjørt om pensjonspoeng på vakt og øvelsestillegg sammen med Blålid. De nye lønnstrinnene har også vært et stort samtaleemne, pensjon og lønn er noe vi prater om hele tiden. Vi diskutere hva dette betyr for oss og om vi er fornøyde.

Hva tenker dere om lokal lønn? Etter spørsmålet er stilt ler og smiler de alle.

Det er både positivt og negativt, positivt for noen, for oss som er relativt nytilsatt så har vi jo gått opp ganske mange lønnstrinn så de fleste av oss vil se på dette som meget bra. Men så er det en god del som nok føler seg tilsidesatt og ignorert så jeg skjønner at det kan skape splid, at noen er veldig fornøyd og at noen er grådig misfornøyd. Jeg selv er fornøyd selv om jeg er litt misfornøyd, jeg tenker litt på at noen som nå er nytilsatt starter på det samme lønnstrinnet som oss som har vært ansatt noen år. Det kan man si er urettferdig, sier Elida.

Simon tar ordet

Det samme skjedde jo når jeg startet for et par år siden, da ble det også et stort sprik og jeg forstår ikke at man ikke har lært av det. Om en person blir ansatt i morgen så får han eller hun det samme lønnstrinnet som meg som har vært ansatt i snart 3 år.
Om man kunne gjort det stegvis hvor formålet er å øke minstelønnen gradvis og så se på en justering så ville man på lang sikt ha fått en høyere startlønn og en høyere minstelønn. Det er bra at alle får høyere lønn, men at en som er ansatt en dag får en like lønn med en som har vært ansatt i 2-3 år er ikke bra. Men når det er sagt så er jo det jo veldig positivt for sjøforsvaret for disse lønnsforhandlingene har vært med på å utjevne forskjellene mellom hær, sjø og luft på et lavere nivå, men beklageligvis så har ikke mellomlederne fått noe på lokal lønn og det er der vi blør personell.
Jeg er heldig som har fått fenrik grad og gått opp 5 lønnstrinn, men av de som sitter på midten som nå har samme lønnstrinn som mine kollegaer som har gått ut fra sjøkrigsskolen uten erfaring blir det ubalanse, jeg håper at det vil skje noe til neste år som justerer opp lønnen basert på den erfaringen de har slik at de får betalt for det arbeidet de gjør, hvis ikke så virker det som man ikke skal gjøre så mye for å få de lønnstrinnene man har og det synes jeg er litt rart og skjevt, mener Simon.

Elise Lund er også OR2.

Jeg er veldig ny selv så for meg er det selvsagt bra at jeg har gått opp fire lønnstrinn, men jeg klarer å se at det skaper frustrasjon hos de som har vært her lenge. Om jeg hadde jobbet i 2-3 og sett at noen som var ny fikk nærmest det samme lønnstrinnet som meg så ser jeg at det kan tære på motivasjon. Men skal jo få uttelling for det arbeidet man har gjort tidligere, sier Elise.
Det som ulmer litt nå er at du som er vaktsjef eller vakthavende teknikker skal sitte å lære opp en person som tjener like mye som deg eller mer enn deg og som ikke er klarert i sin posisjon, det er mange spørsmåltegn vi sitter igjen med. Veldig bra at lønnen generelt til sjøforsvaret har blitt økt, men det er spørsmålstegn rundt OMT og om at sjøforsvaret nå blør på mellomledernivå, de som faktisk skal lære opp de nye som kommer. Det hjelper jo ikke at vi sitter her med lønnstrinn 50 når vi ikke har noen som kan lære opp de nye, uttaler Simon.

Er det sånn at mange nå tenker at de vil gå over til en sivil jobb?

Det var jo mange som sluttet for 2-3 år siden, men nå føler jeg at folk generelt er fornøyd og aksepterer at situasjonen er sånn som den er nå, mener Isak.
Jeg tror det er andre faktorer som gjør at folk går sivilt, man har lyst på en annen type jobb, man vill studere og liknende, men jeg kan se for meg at det er annerledes i høyere stillinger enn våre, sier Elise.
Perspektivet er vel at folk er litt på vent og ser hva som skjer innen pensjon og man kommer til den alderen hvor man må velge. Så kommer dette med at nytt personell blir løftet opp på samme nivå som de som har jobbet i 12-14 år som da gjør at vektskålen kanskje endrer seg i feil retning. Flere av mine kollegaer er på vent til resultatet av rettsaken blir klart og hvordan avtalen på pensjon vil arte seg ut. De har et lite skritt ut mot det sivile, men vil ventet på resultatet fra rettsaken før de tar en endelig avgjørelse. Og det er viktig at vi har en særaldersgrense i sjøforsvaret for det trenger vi siden vi har en belastende arbeidshverdag vi har opptil 2-2.5 G i løpet av et år i arbeidstid så vi har behov for å ha den særaldersgrensen. Men det er også viktig at de som har mer å gi etter særaldersgrensen har mulighet til å jobbe mer enn 1 G, mener Simon.

Hva synes dere om at noen ønsker å gå vekk i fra plikten til å fratre?

Jeg synes det er veldig skummelt med bakgrunn i at det er enkelte i vårt yrke som har behov for særaldersgrense, skyter Simon inn.

Om plikten forsvinner, hvordan tror dere at det blir med særaldersgrensen?

Stian Algrøy som er OF1 svarer

Jeg tror at kombinasjonen av om særaldersgrensen forsvinner og pensjonsvilkårene er dårlig så er det totalt utslagsgivende for hvem som fortsetter. BFO og NOF må stå samlet om å bevare særalderspensjon, da kan vi slå mye hardere, man kan ikke gå alene med dette.

Ville dere ofret særaldersgrensen for pensjon på alt?

Nei, men kanskje om du hadde spurt meg når jeg var 20 år så ville jeg sagt ja, men nå når jeg har blitt litt mer voksen i hodet så vil jeg ha den særaldersgrensen for jeg har sett kollegaer som absolutt har trengt å gå av. Mange jeg har diskutert med sier at de ville ha gått ned i årslønn for å gå opp i grunnlønn, Sier Stian.

Hva tenker dere om fast lønn, at dere jobber 2 besetning, fri halve året?

Jeg liker den ideen litt faktisk, for det gjør at inntekten man har hver måned litt mer stabil og litt mer forutsigbar for en måned kan vi nå ha mye og en annen mye mindre ut fra hvor mye vi seiler og hvilke oppdrag vi har. Med fast lønn hadde vi vist litt mer hva vi får inn hver måned, avslutter Elida.