Behandlingforsikring

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning til det offentlige helsevesen, men et viktig supplement.

Dekningsområder i forsikringen

Hvordan tegne forsikringen?

Ordningen er individuell og har individuell prising. Send en e-post til janike.enger@howdengroup.no for et uforpliktende tilbud.

Bannerbilde

Bli medlem

Det er superenkelt! Bare fyll ut innmeldingsskjema og signer med BankID!

Produktbeskrivelse