LOfavør Advokatforsikring

Ubegrenset tilgang til egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Dekningsområder i forsikringen

Hvordan bruke forsikringen?

Bilde relatert til informasjonen.

Trenger du hjelp, tar du direkte kontakt med HELP på 22 99 99 99, eller gå direkte hjemmesiden. Du får da tildelt en advokat innen aktuelt rettsområde som følger deg opp.

Produktbeskrivelse