NOF Familie

Kritisk sykdom og ulykkesforsikring for deg, ektefelle/samboer og dine barn i tillegg til livs- og uføreforsikring for deg og ektefelle/samboer.

Om NOF Familie

En livsforsikringspakke som dekker deg og de du er glad i. Pakken inneholder følgende elementer: Dødsfall, ulykke, kritisk sykdom og en uføredekning med forskuttering for deg og din ektefelle/samboer. Barn er også dekket på kritisk sykdom og ulykke.

Bilde til teksten

Dette får du

Bannerbilde

Bli medlem

Det er superenkelt! Bare fyll ut innmeldingsskjema og signer med BankID!

Produktbeskrivelse og pris

Erklæring om begunstigelse

Hvem som får en eventuell erstatning hvis du dør, er fastsatt ved lov. Hvis du vil at noen andre skal motta denne erstatningen, kan du fylle ut vårt begunstigelsesskjema. Dette brukes også hvis du ønsker å endre en tidligere begunstigelse.

https://nettskjema.fremtind.no/skjema/katalog/begunstigelse-bm