Jurdisk støtte

NOF gir deg juridisk hjelp i særklasse, når du virkelig trenger det!

Dame som smiler

NOF-juristen

I 2021 ansatte vi vår egen jurist i NOF. Gro Kvernå har lang erfaring innenfor arbeidsrett, både fra Forsvaret og andre statlige og kommunale virksomheter. De to siste årene har hun jobbet mye med varslingssaker, samt de mest krevende personalsakene. Flere av sakene har hun fulgt helt inn i rettssystemet, hvor våre advokater i LO juridiske avdeling har ført sakene. I tillegg støtter hun våre tillitsvalgte i krevende saker, deltar på forhandlinger og foreleser på vårt svært populære varslingskurs.

LOs juridiske avdeling

Bilde relatert til informasjonen.

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 48 ansatte, hvorav 30 er advokater med spesialisering i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering.

Avdelingen fører saker for retten og gir råd til LO og LOs medlemmer i juridiske spørsmål. De fører saker for alle norske domstoler, EFTA-domstolen, Den europeiske menneskerettsdomstol samt internasjonale klageorganer.

Bilde til teksten

LOfavør advokatforsikring

Med LOfavør Advokatforsikring får du tilgang til advokathjelp fra HELP. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.

Ved hjelp av samarbeidspartner HELP får du juridisk bistand for deg og din familie med over 100 advokater til disposisjon. Du får tilgang til ubegrenset advokathjelp året rundt og forsikringen dekker opptil 3 millioner i saksomkostninger