ATF må regnes med!

Det blir enda viktigere å jobbe med pensjon på ATF-tilleggene, sier HTV Stian Rasmussen når vi spør hva han mener om den nye løsningen for særaldersgrense.

Portrettbilde av Stian Rasmussen, vara HTV i Luftforsvaret for NOF. – Vi har en plikt til å fratre, men med disse nye reglene er det svært få incentiver til å jobbe, mener HTV i Luftforsvaret Stian Rasmussen. Foto: Ove Magnus Halkjær
Publisert: 25. oktober 2023Ove Magnus Halkjær
Om noe, slipper man tross alt å bli minstepensjonist, sier Rasmussen.

At det nye særalderspåslaget skal gi 7,7% bedre pensjon på toppen av folketrygd og offentlig tjenestepensjon (OTF) virker akseptabelt, mener Rasmussen, men kommenterer også tørt at ingen heller blir rik av det. Med andre ord ser HTV i Luftforsvaret med en gang den fremforhandlede løsningen i sammenheng med den manglende opptjeningen de forsvarsansatte i dag har på ATF-tilleggene.

Folk går kraftig ned i pensjon. Beregninger viser ned mer enn 44% fordi ATF ikke regnes med i dag, sier Rasmussen.

At man da i praksis skal fratas mulighet til ekstra jobb ved siden av pensjon på grunn av strenge avkortingsregler, er ifølge Rasmussen mest utfordrende av alt:

Vi har en plikt til å fratre, men med disse nye reglene er det svært få incentiver til å jobbe. Ut fra mine medlemmers perspektiv er det ganske problematisk. Men det er også problematisk for staten Norge. Dette er 60-åringer man kunne hatt i arbeid andre steder, sågar i privat sektor hvor det ville skapt skatteinntekter.

Stian Rasmussen forteller om flere reaksjoner og om samtaler han har hatt med NOF-medlemmer der de har hatt et like kritisk utgangspunkt som han selv har.

Når vi snakker om garantipensjonen på 66% er de fornøyd. De kan ofre 85-årsregelen, men at staten bruker 2020 som utgangspunkt for en førstegangs varsling om når de både skal avvikle og gjøre endringer, er helt uforståelig.

Artikkelen har tidligere blitt publisert i Befalsbladet og er en del av en serie om pensjon vi kommer til å publisere på nof.no de neste ukene.