Er dette takken for 40 års tjeneste?

Da jeg nærmet meg 40 år, stod jeg overfor et valg: Skulle jeg fortsette i Forsvaret eller søke muligheter i det sivile? Det som fikk meg til å bli, var gulroten ved å kunne gå av ved 57 år og deretter ta en annen jobb hvor jeg kunne ha inntekt ved siden av.

Hovedbilde for artikkelen: "Er dette takken for 40 års tjeneste?"- En rettighet jeg trodde jeg hadde de første 30 årene jeg jobbet her, forsvant altså over natten, sier Oddbjørn Erichsen. Foto Ove Magnus Halkjær
Publisert: 21. november 2023Oddbjørn Erichsen

Jeg er en hærmann. Jeg startet som artillerist. Jeg har tilbragt 11 år på Setermoen fordelt over fem forskjellige perioder. Jeg har 2 kontingenter i Kosovo. Jeg har 3 år i HV08 i innsatsstyrken der. Jeg har 3 år i HV02 som stabssjef i innsatsstyrken der. Jeg har 7 år i NORJLSG innenfor beredskap og skarpt planverk. Og de 3 siste årene som HTV for FLO. Jeg har også en tur i Afghanistan i 2010.

Å kunne gå av på 57 år var gulroten som fikk meg til å fortsette da jeg var 40 år og grunnen til at jeg fortsatt jobber i Forsvaret. Selv om jeg nå er 51, betyr ikke det at jeg ikke ønsker å jobbe til jeg er 60. Men muligheten til å ta dette valget er nå tatt fra meg. Jeg trodde jeg hadde denne muligheten inntil for en uke siden.

En rettighet jeg trodde jeg hadde de første 30 årene jeg jobbet her, forsvant altså over natten.

Jeg føler meg ranet på grunn av endringene i 85-årsregelen. For det første rammes jeg av at 85-årsregelen fjernes. I stedet for å kunne gå av 3 år tidligere, ser det nå ut som om jeg bare kan gå av 8 måneder tidligere.

Men det største ranet er at jeg ikke kan jobbe ved siden av etter at jeg har gått av, uten å miste pensjonen jeg rettmessig har opptjent gjennom nesten 40 års arbeid.

Med tanke på alle tiltakene som nå er innført, vil vi slik jeg ser det ende opp med en relativt dårlig pensjonsinntekt hvis vi blir tvunget til å gå av ved 60 år. Hvis vi ender opp med 66% av grunnlønnen slik situasjonen ser ut nå, vil vår inntekt reduseres ytterligere når vi går over på alderspensjon ved 67 år.

I snitt har vi ca 1,4 årsverk hver. Så spørsmålet blir: Hvor mye mer forventer man å klemme ut av meg, etter snart 40 år i jobben, når jeg nærmer meg pensjon? Hvordan skal man rekruttere og beholde folk, gitt de rapportene man har skrevet?

NOF bør gå knallhardt inn for å ivareta medlemmene sine. De bør i det minste sørge for at de som i dag er i Forsvaret får muligheten til en fullstendig vurdering, og tilstrekkelig tid til å bestemme om dette fortsatt skal være deres fremtidige arbeidsplass eller ikke.

Saken har vært tidligere publisert i Befalsbladet nr 3 2023