FN-Dagen

De forente nasjoner(FN) markerer FN-dagen hvert år den 24. oktober. NOF vil derfor i dag gratulere alle våre medlemmer, særlig de som har vært i internasjonale operasjoner for FN med dagen.

Bilde av en FN-Soldat
Publisert: 25. oktober 2023Martin Svendsen

Hvert år markerer FN og alle medlemslandene at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

På slutten av andre verdenskrigen, i februar 1945 bestemte Storbritannias statsminister Winston Churchill, Sovjetunionens leder Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt under Jaltakonferansen i Ukraina å opprette en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner.
Tanken var at man ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

FN-pakten ble åpnet for undertegning på et møte i San Fransisco den 26. juni 1945 og trådte i kraft 24. oktober samme år, etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ved utgangen av 1945 hadde 51 land, deriblant Norge, undertegnet FN-pakten. I dag har FN 193 medlemsland.
FN-pakten blir ofte kalt FNs grunnlov. Den inneholder regler for hva de ulike FN-organene kan gjøre, og hvordan de skal gjøre det. I tillegg beskriver pakten hva FN skal jobbe med, og hva de ulike medlemslandene har lov til å gjøre.
Når et land skriver under FN-pakten og blir medlem av FN, lover de å rette seg etter FN-pakten.

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner, og har blitt feiret siden 1948.
Tema for FN-dagen 2023

Temaet for den internasjonale markeringen av FN-dagen 2023 er «Building Back Together for Peace and Prosperity». Lenke til FNs nettside om FN-dagen.

FN-sambandet i Norge har for FN-dagen 2023 valgt å legge vekt på at det er 75 år siden FNs erklæring for menneskerettigheter ble vedtatt, og vil løfte temaet menneskerettigheter under press.
NOF gratulere med dagen.
Informasjonen er hentet fra FN-Sambandet sin hjemmeside. 

Fakta

Utvalgte tall og fakta om hva FN gjør i dag:

• FN bevarer fred gjennom 90 000 FN-soldater fordelt på 12 fredsoperasjoner i verden.
• FN jobber kontinuerlig med diplomati for å forhindre konflikt.
• FN hjelper årlig mer enn 50 land med å gjennomføre valg.
• FN bekjemper pandemier, og koordinerer arbeidet med global vaksinering mot Covid-19
• FN hjelper over 30 millioner kvinner med graviditet og fødsel hvert år.
• FN vaksinerer 50 prosent av verdens barn. Det redder livet til mer enn tre millioner hvert år.
• FN beskytter og fremmer menneskerettighetene gjennom å overvåke 80 avtaler og konvensjoner.
• FN leverer mat og bistand til 97 millioner mennesker i 88 land.
• FN beskytter og hjelper mer enn 97,3 millioner mennesker på flukt fra krig, hungersnød og forfølgelse.
• FN jobber sammen med 196 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to grader.
• FN bekjemper den globale vannkrisen som berører 2,2 milliarder mennesker.