Forsvaret må styrkes!

Denne uken arrangerte NOF fagligpolitisk samråd om Forsvaret i Oslo. Alle som deltok var enige i at vi nå er i en alvorlig sikkerhetssituasjon som krever et styrket forsvar.

Deltakere samrådDeltakerne på fagligpolitisk samråd. Foto: NOF
Publisert: 9. februar 2024Torgrim H. Halvari

NOF har tatt initiativet til å arrangere flere fagligpolitiske samråd om Forsvaret. Det første ble arrangert i Oslo torsdag i denne uken. Tilsvarende samråd vil bli arrangert i Bardufoss og Bergen. NOF mener det er viktig med slike samråd for å være med på å sette søkelys på den alvorlige situasjonen Europa nå befinner seg i, en situasjon som krever en styrket nasjonal forsvarsevne.

Nestleder Tor Egil Vangstad åpnet konferansen med å ønske alle velkommen før han overlot ordet til LO-sekretær Are Tomasgard.

Tomasgard sa tydelig ifra at vi nå er inne i varige endringer i sikkerhetssituasjonen, og at vi ikke trenger flere utredninger.

Det er alvor og har vært det lenge.
Vi har fått på plass mye takket være innspill fra NOF, og politikerne har ikke noe valg nå. Er vi dårlig forberedt, så er sjansen for krig mye større, og hele den norske befolkningen har krav på sikkerhet. Pandemien viste hva som er kritisk i samfunnet vårt.
Utfordringen er at det som skjedde i 2014 i Krim har ikke resultert i noe særlig kriseforståelse i Norge, mener ikke befolkningen opptatt av dette, så er det vår jobb å gi dem informasjon. Det vi driver med er ikke skremselspropaganda, verden er skremmende. 
Hvordan hadde det vært om ikke Ukraina hadde luftvern?Ingen i pressen skriver om at vi ikke har et effektivt luftvern! Det må vi snart ta inn over oss. Og til slutt er det viktig at vi i den situasjonen vi er i ikke skaper polarisering, avsluttet Tomasgard.
AReAre Tomasgard er sekretær i LO. Foto: NOF

Så var turen kommet til Brigader Lars Huse fra Forsvarsstaben. Han var også klar i sin tale om at norsk sikkerhet er endret og at Sverige og Finlands medlemskap i NATO vil påvirke Norge.

 

På grunn av det nye sikkerhetsbildet må vi styrke forsvarsevnen raskt. Vi må også være forberedt på å bidra internasjonalt. Men vi har et behov for å tilføre Forsvaret 60-80 milliarder fram til 2028 for å få et effektivt forsvar sett i forhold til den situasjonen vi står i. Vi må også ha en enda bedre etterretning, vi har dårlig tid og vet ikke hva som skjer med Russland om 3 år. En annen ting er at vi må revitalisere den beredskapen vi tidligere hadde innen norsk skipsfart, sa Huse. Han så et mulig framtidsscenario hvor Europa blir et sterkere supplement til o for USA. Han mente vi må se på en norsk strategi for Nord-Europa samt synkronisere militær og sivil beredskap på lik linje med Sverige. Samtidig mente Huse at det er viktig å forhindre dysfunksjonelle prosesser. – Vi har ingen andre valg enn å styrke forsvarsbudsjettet, og det er ikke umulig. Da Koreakrigen startet i 1950 klarte man å tredoble forsvarsbudsjettet på 3 år, avsluttet brigaderen.

Så var det politiker Nils-Ole Foshaug (Ap) sin tur til å ta ordet.

Det er 5-6 år siden det var nødvendig å nå 2%-målet. Nå har situasjonen blitt mye verre, og prosessen blir annerledes. At Forsvaret må styrkes er mitt mandat fra Landsmøtet. Vi må bruke mer av fellesskapets ressurser for å styrke Forsvaret. Nå diskuterer alle politiske partier langtidsplanen slik at vi får bredest mulig støtte. Forsvaret er vår forsikring for å bevare frihet og demokrati. Beklageligvis tror jeg ikke verden vil endre seg vesentlig de neste 20-30 årene, sa Foshaug.

Forbundsleder Torbjørn Bongo. Foto: NOFForbundsleder Torbjørn Bongo. Foto: NOF

Så var det forbundsleder Torbjørn Bongo sin tur til å gå på talerstolen. Han sa blant annet at krig er en reell mulighet, og at det utstyret vi bestiller nå er det som skal brukes om 10 år.Han minnet forsamlingen på at det står svært dårlig til med Forsvaret, og at vi blant annet har en manko på ammunisjon for rundt 30 milliarder kroner.

Etter at forbundslederen var ferdig, var det flere i rommet som ønsket ordet.

Stein-Håkon Eilertsen sa at Norge har en ferdig romhavn på Andøya.

Noen må eie dette domenet, drakampen mellom Luftforsvaret og E-tjenesten gagner ingen. På Andøya har vi store arealer, tilgjengelig luftrom og logistikk og sivil kompetanse blant annet innen utdanning.Andøya er en bra lokalisering. FFI, Kongsberg med flere har her en utrolig mulighet hos oss, men det haster fordi vi mister personell, uttalte Eilertsen.

 

NOF sin HV-kontakt Hugo Johansen mente det foregår en dårlig forvaltning av reservistene.

Jeg er utrolig opptatt av at det må skje en handling, ellers vil ingenting skje.Vi er i dag for få folk til oppdragene, det er ikke seriøst, vi må opp i volum. Våre 11 distrikter er alt for små til å opprettholde det de skal gjøre i dag. 55-58.000 bør være et absolutt minimum, og utrustning er så lav at selv ikke i dag er HV-soldatene fulgt opp i henhold til bestemmelsene, mente Johansen.

 

Espen Søberg, tillitsvalgt for NOF ved Romerike tekniske verksted, var bekymret over at det snakkes lite eller ingenting om logistikk i Fagmilitært råd og i Langtidsplanen for Forsvaret.

I alle kriger stopper alt opp om ikke logistikken funker, der må det skje noe, vi er for få og mangler struktur og mengde.Våre politikere er for naive.Det kommer en krig, men det skjer lite, og det lille som skjer går veldig tregt, mente Søberg.

Jan Bendheim, NOFs tillitsvalgt med hovedfokus på modernisering og effektiviserings prosjektet i Forsvaret (M&E) var også klar i sin tale.

 

Jeg mener vi kan trekke noen viktige erfaringer fra M&E, det er fryktelig vanskelig nå å spare mye penger i Forsvaret.I det vi har gjennomført, har vi spart minimalt.Vinningen går opp i spinningen. Jeg mener vi må ha mer og bedre samarbeid mellom etatene.Det høres positivt ut, men det kan bli veldig problematisk.Samarbeidet er dårlig i dag, og blir ikke bedre av at noen sier at vi skal bli bedre.Det må være nok ressurser for å nå de målene vi setter oss, men når alle vet at det ikke er nok ressurser, så er det vanskelig å få til denne kollektive tenkningen.Mitt råd er at det ikke må stilles krav til innsparing av penger, men til kvalitative forbedringer, uttalte Bendheim.

 

Dag Rune Linna fra Fellesforbundet var nestemann ut.

Vi støtter FMR med fokus på nasjonal forsvarsevne, men hvordan gjør vi det innen materialdrift og vedlikehold? Vi må ha tilstrekkelig materiell i en krigssituasjon og nasjonal kontroll på materiell delt mellom Forsvaret og industrien. Det som kan gjøres for å få dette på plass er at forsvarsindustrien må bli en helhetlig leverandør for Forsvaret, samt tiltrekke seg den kompetansen som kreves fra utlandet. Vi må være i stand til å klare oss selv i en krise eller krig.Industrien og fagbevegelsen støtter en sånn tilnærming, vi må kunne sikre og drifte det vi trenger både i fred og krig, sa Linna.

 

Vår mann, Lasse Henriksen fra NOF sitt markedsteam, ønsket så ordet for å sette søkelys på kompetanse:

Jeg startet i Forsvaret på 3-årskontrakt.Vi er ennå på en versjon av dette systemet. Det systemet har ikke fungert, og er ikke i havn. Vi har prøvd en rekke forskjellige løsninger uten at vi har lykkes.Mange har planlagt livene sine på forventningene om bonus og er ikke villig til å gi dem fra seg.Kompetanse er bundet opp i penger som igjen gir forventninger.
Kompetanse kan ikke kjøpes for penger, den må bygges opp. Gi alle T-60, og bruk heller pengene på å heve lønnsnivået og gi tilbud om utdanning, mente Henriksen.

 

Så var det nestleder i NOF sin tur. Tor Egil Vangstad ønsket å snakke om EBA.

 

GSV har et stort etterslep.Sjefen der er helt fortvilet og sier det er utfordrende for rekrutteringen på grunn av manglende botilbud. Det er dårlig kapasitet, og folk slutter etter hvert. Ørlandet er et annet eksempel. Det er en stasjon i kraftig vekst, men EBA henger ikke med.De har fram til sommeren en underdekning på 40 rom, i 2025 regner man med 970 ansatte, men det er til nå estimert underdekningen på 315 rom, og de lurer selvsagt på hvordan dette skal løses. Poenget er at EBA for personell må prioriteres i kommende LTP, mente nestlederen i NOF.

 

Kathrine Lia er landsstyremedlem i NOF. Foto: NOFKathrine Lia er landsstyremedlem i NOF. Foto: NOF

Katrine Lia, også hun fra NOFs markedsteam tok ordet og påpekte hvor dårlig det står til med bekledning for kvinner i Forsvaret.

Det finnes mye dårlig utstyr for kvinner, eller ikke noe utstyr i det hele tatt.
Jeg hadde en kvinnelig kollega som kom til meg.Hun hadde vært i Forsvaret i 2 år.Det minste hun kunne få var størrelse 40 i sko.Det var det minste som fantes.Hun måtte bruke to par ullsokker.
Dette er et problem i 2024.I 1985 fikk kvinner lik rett til utdanning i Forsvaret.Det går for tregt i Forsvaret, mente Lia.

 

Kennet Bergland fra NOF sentralt påpekte så at vi ikke må glemme de som jobber med medbestemmelse.

 

Jeg vil påpeke noe som er viktig for alt: Medbestemmelse. Når dere gir oss oppdrag må dere også sørge for at medbestemmelse ivaretas, det gjøres ikke alltid. De stillingene som jobber med ansvar er ofte de som oftest forsvinner. Vi trenger folk som jobber med medbestemmelse, uttalte Bergland.

 

Så nærmet det seg slutten, og forbundslederen startet oppsummeringen med å snakke om en av NOFs viktigste kampsaker, pensjon.

Vi har ikke nevnt det viktigste, pensjon. Kommisjonen, FMR og statsråden forbilledlig-gjorde dette gjennom å se at det viktigste er personell. Det blir ingen krig uten folk.Hvordan skal vi skaffe nok arbeidskraft om 30 år?Forsvaret må ha folk.Vi er gode på å rekruttere, men sliter med å beholde.Det viktigste for å beholde er å få orden på pensjon. Folk må også ha tro på systemet, avsluttet forbundslederen.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder