Forsvarsministerens årlige tale

Mandag kveld holdt forsvarsminister Bjørn Arild Gram sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS). En klar og tydelig minister sa blant annet at det ikke er noen vei tilbake selv om Russlands krig mot Ukraina skulle stoppe i morgen. Forsvaret skal bygges opp. NOF var til stede med leder, nestleder og informasjonsansvarlig.

Hovedbilde for artikkelen: "Forsvarsministerens årlige tale"Forsvarsminister Bjørn Arild Gram holdt sist mandag sitt årlig innlegg om status og utfordringer i forsvarssektoren. Foto: Torgrim Halvari
Publisert: 5. februar 2024Torgrim H. Halvari

OMS var fylt til randen av forsvarsfolk og media da Gram holdt sin tale om status og utfordringer i forsvarssektoren mandag kveld. Selv kongen hadde etter noen dagers sykemelding funnet vegen til Oslo Militære Samfund. Det var ikke uventet at talen i stor grad dreide seg om krigen i Ukraina og hva den endrede sikkerhetssituasjonen medfører for Norges Forsvar.

Ministeren minnet oss på at det så sent som i 2006, 2 år etter Russlands angrep på Georgia, var snakk om å få til et strategisk partnerskap og at det for ikke få år siden fortsatt foregikk en nedbemanning av det norske forsvaret. Han sa videre at Russland i dag er den største trusselen mot fred i Europa og at ingen ting tyder på at Russland noen gang vil tilnærme seg våre måte å tenke på. Gram uttalte at den situasjonen vi har i dag vil vare lenge og at denne krigen har ført til at vårt forhold til Russland ikke er satt på pause, men at dette er et totalt brudd som ikke går over selv om det blir fred i Ukraina. – Vi må fortsette å støtte Ukraina, de er avhengige av oss, uttalte Gram.

Han fremhevet også norsk tradisjon til politisk enighet i krisetider og at det nå er viktig å tenke sikkerhet sammen med våre allierte. – Vinner Putin krigen i Ukraina, stopper han ikke der, advarte ministeren. Han sa videre at forsvarsindustrien nå satser kraftig, men at det tar tid å bygge den opp. Gram mente også at det nå er viktig å samle hele Norden under samme kommandoplan. – At Finland og snart Sverige er med i NATO er en stor endring for oss blant annet fordi vi nå har fordoblet grensen mot Russland. Russland vil revurdere sine planer og helt sikkert legg mer vekt på Kolahalvøya. Derfor er det viktig at vi i et nordisk felleskap setter vårt av trykk på Europa og bidrar i nord, sør og øst. Derfor er det viktig at vi og våre allierte trenere sammen i Norden, sa Gram.

Om LTP sa Gram at det norske forsvaret har mange dedikerte og flinke folk, men at vi ikke er skikkelig rustet. – vi må bruke mer på å styrke vår sikkerhet, men det vil koste mye tid og penger. Vi tar nå tak i personellutfordringene, men mye gjenstår før vi er i mål. Et styrket forvar hindrer at andre påvirker oss eller tar oss med makt. Derfor er det viktig at vi gjør Forsvaret til en mer attraktiv arbeidsplass, vi trenger også mer kvalitet og kapasitet på boligmassen samt nye våpensystem, uttalte Gram

Forbundsleder Bongo var etter talen fornøyd med det han hadde hørt.

Forsvarsministeren holdt en god tale. Han ga en troverdig beskrivelse av status og utfordringer i Forsvaret, og i tråd med beskrivelsene til både FMR og Forsvarskommisjonen. Han varslet også at Regjeringen i stort kommer til å følge opp anbefalingen i de samme dokumentene.
Det viktige nå er at Regjeringen og Stortinget når følger opp Forsvarsministeren intensjoner tilstrekkelig raskt og i tilstrekkelig omfang, uttalte Bongo til nof.no.

Forsvarsministerens tale kan du høre her

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Torgrim H. Halvari

Torgrim H. Halvari

Informasjonsansvarlig