Historisk møte i Brussel

Nordisk Offisersallianse (NOA) er en sammenslutning av militære fagforeninger i Norden. Sist uke gjennomførte de sitt første møte med alle landene som NATO-medlemmer. Symbolsk nok fant møtet sted i Brussel.

Fagforeningsmøte i BrusselNordiske forbundsledere på møte i Brussel
Publisert: 20. mars 2024Torgrim H. Halvari

Nordisk offisersallianse er en arena for utveksling av erfaringer og diskusjon om felles utfordringer innen forsvars- og sikkerhetspolitikk i Norden. Alliansen møtes jevnlig for å diskutere aktuelle tema.

Personer foran NATO monumentForbundslederne samlet som NATO-medlemmer for første gang. Foto: BFO

På dette historiske møte deltok forbundslederne fra Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets Fellesorganisasjon, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Officersförbundet i Sverige, Päällystöliitto og Upseeriliitto fra Finland

NATO på agendaen

Siden møtet ble avholdt i Brussel fikk deltakerne tatt seg en tur til NATOs hovedkvarter hvor de fikk en brief fra Gjermund Eide i generalsekretærens stab, videre orientering fra Norges vise militær representant i NATO. NOA-deltakerne fikk også snakket med andre i den norske delegasjonen om tjenesteforholdene ved hovedkvarteret.

Under selve møte i NOA kom det tydelige frem at alle de nordiske landene sliter med samme hovedutfordring, og det er å sikre tilstrekkelig bemanning. Norge og Sverige har omtrent samme kritiske situasjon, danskene hakket verre, og finnene kanskje en tanke bedre.

Det ble derfor enighet om at man på høsten møte skal jobbe videre med blant annet denne tematikken, hvordan bli bedre på å holde personell i de nordiske forsvarsmaktene.

Under møtet i Brussel ble det diskutert og skrevet en felles uttalelse:

Nordisk offisers allianse (NOA) – mars 2024:
NOA har denne uken holdt sitt halvårsmøtet i Brussel med presidentene fra de 6 nordiske fagforeningene som deltar i samarbeidet.
Dette møtet var et historisk møte, med alle nordiske land fullt medlem i NATO. Møtet inkluderte også et besøk til NATOs hovedkvarter.
Presidentene var enige om tre viktige punkter. Behovet for samarbeid mellom de nordiske landene vil øke i årene som kommer, og vi forventer at våre regjeringer fortsetter dette samarbeidet de neste årene.
Videre ble vi enige om behovet for å styrke alle våre land og våre kollektive forsvarsstyrker. Og til slutt er vi alle bekymret for personellsituasjonen i forsvaret i våre respektive land, spesielt den manglende evne vi har til å beholde personell i tjeneste.
Ut fra dette perspektivet er det også nødvendig å diskutere lønnsspørsmål.
Siden NATO ikke er sterkere enn det svakeste leddet i kjeden, må disse spørsmålene tas opp av våre regjeringer.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder