Invitasjon til fagligpolitisk samråd om Forsvaret

Hvordan blir forsvarssektorens fremtid? Forsvarskommisjonen har levert sin rapport. Forsvarssjefen har levert sitt fagmilitære råd. Nå skal regjeringen utforme sin proposisjon til en langtidsplan for forsvarssektoren. Nå inviterer vi tillitsvalgte og medlemmer til fagligpolitisk samråd i Oslo, Bardufoss og Bergen der du kan si din mening.

Mann taler fra talerstolen.LO-sekretær Are Tomasgard under det fagligpolitiske samrådet i Bardufoss i 2020. Foto: NOF.
Publisert: 25. januar 2024Tor Egil Vangstad

De tre samrådene vil arrangeres i februar og mars. Først ut er samrådet i Oslo, som går av stabelen 8. februar kl. 1100-1500 på Oslo kongressenter Folkets Hus i sal C. Samrådet i Bardufoss vil etter planen gjennomføres på Istindportalen 13. februar kl. 0900-1200, mens samrådet i Bergen avholdes på Kommandantboligen i Gravdal 7. mars kl. 1100-1500. Vi kommer tilbake med mer informasjon og påmelding til dette senere.

Vi har invitert Forsvarsstaben til å presentere hovedpunktene i det fagmilitære rådet, og Forsvarskommisjonen vil legge frem hovedpunktene i sin rapport. I tillegg er representanter fra forbundene, LO-ledelsen og Arbeiderpartiets og Senterpartiets utenriks- og forsvarsfraksjoner på Stortinget invitert til å lytte til debatten. Som NOF-tillitsvalgt eller -medlem i forsvarssektoren har du nå mulighet til å være med og påvirke innholdet i langtidsplanen. Samrådet i Oslo er for de som har tilhold på hhv. Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.

Dagsorden:

  • Lunsjservering og mingling kl. 1100-1200
  • Velkommen v/LO-sekretær Are Tomasgard kl. 1200.
  • Presentasjon av Forsvarssjefens fagmilitære råd v/FST
  • Presentasjon av Forsvarskommisjonens rapport v/Forsvarskommisjonen
  • Sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og tanker om LTP v/Nils-Ole Foshaug, APs utenriks- og forsvarsfraksjon
  • Innledning til debatt v/forbundsleder Torbjørn Bongo, NOF
  • Debatt og mulighet til å levere skriftlige innspill
  • Oppsummering og avslutning senest kl. 1500

Påmelding:

Konferansen er gratis.

NOF dekker kost/reise for sine medlemmer. Etter bekreftet plass må den enkelte bestille reise selv, og da iht. Forsvarets reisenorm. Kryss av for at du trenger reiseregningsoppgjør under påmeldingen, og du vil få tilgang til elektronisk reiseregningsregistrering etter arrangementet.

Påmeldingsfrist er fredag 2. februar.

Påmelding til samrådet i Oslo gjøres ved å benytte denne linken.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om samrådene i Bardufoss og Bergen senere.

Vel møtt til debatt!