LO feirer 125 år

I dag markerer Landsorganisasjonen i Norge (LO) sitt 125-årsjubileum. Siden LO ble etablert i 1899 har organisasjonen spilt en avgjørende rolle i å forme norsk arbeidsliv og samfunn.

Bilde fra LO's 125 års feiring.Bildetekst: LO og LO-leder Peggy Hessen markerer sitt 125 års jubileum både med seminar på folkets hus og et åpent arrangement ute på Youngstorget. Foto: Torbjørn Bongo
Publisert: 3. juni 2024Torgrim H. Halvari

Landsorganisasjonen i Norge har vært en pådriver for like rettigheter og bedre arbeidsforhold for arbeidere over hele landet.

LO ble stiftet i 1899 under navnet "Norsk Arbeidsmandsforbund". Organisasjonen vokste raskt i både størrelse og innflytelse, og i 1907 skiftet den navn til Landsorganisasjonen i Norge. LO har siden den gang vært en sentral aktør i arbeiderbevegelsen, med mål om å forbedre arbeidsforhold og lønnsbetingelser for sine medlemmer.

Gjennom sin historie har LO kjempet for mange viktige saker, inkludert åtte timers arbeidsdag, retten til å organisere seg, og lik lønn for likt arbeid. LO har også vært en forkjemper for sosial rettferdighet og har bidratt til utviklingen av velferdsstaten i Norge. Organisasjonens arbeid har resultert i betydelige seire som har forbedret livskvaliteten for arbeidere og deres familier.

LO's innsats har hatt en betydelig innvirkning på utviklingen av den norske velferdsstaten. Gjennom sitt arbeid med å sikre sosiale rettigheter som pensjoner, ferie og feriepenger, sykepenger og arbeidsledighetstrygd, har LO bidratt til å bygge et sikkerhetsnett som gir økonomisk trygghet for alle borgere. Dette arbeidet har vært essensielt for å skape et samfunn med mindre ulikhet og større sosial rettferdighet.

NOF har siden 1961 vært tilsluttet LO gjennom LO Stat, dette medlemskapet har vært fruktbart for begge parter. Sammen har de jobbet for å sikre bedre arbeidsforhold, pensjon, lønnsforhold og rettigheter for militært personell. NOF's medlemskap i LO har også bidratt til å gi forsvarsansatte en sterkere stemme i den nasjonale forsvars debatten. LO har over lang tid tatt til ordet for økte rammer for Forsvaret og LO hadde en egen representant både i Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen.

NOF gratulerer og håper på mange flere års samarbeid for rettferdighet i arbeidslivet.