LO Stat aksepterte Statens tilbud i lønnsforhandlingene

Lønnsforhandlingene i Staten startet opp i april, og endte i brudd innen fristen. Denne uken har det vært meklinger hos Riksmekleren. Fredag morgen aksepterte LO Stat og YS Stat det siste tilbudet fra Staten om ny felles avtale. UNIO og Akademikerne valgte å stemme nei, og går ut i streik.

Journalister intervjuer mann.LO Stat-leder Egil André Aas møter pressen ifm. meklingen.
Publisert: 24. mai 2024Torbjørn Bongo

Den økonomiske rammen i oppgjøret følger rammen fra frontfaget, og utgjør 5,2 % totalt. Med basis i et meget godt lønnsoppgjør i fjor var det et betydelig overheng, noe som gjør den tilgjengelige potten mindre enn tidligere år. Det er derfor avtalt et generelt tillegg på 0,75 % fra 1. mai, som utgjør mellom 2.687 og 10.350 kroner avhengig av lønnsnivå. Videre er det avtalt at det avsettes 2,15 % til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 1. mai.

Den lokale potten er relativt god, noe som bør gi mulighet til å treffe mange av de ansatte i Forsvaret, samt rette opp mange av de skjevheter som vi er kjent med finnes i Forsvaret.

Det har både fra NOF og LO Stat vært en viktig prioritering at vi kommer tilbake til en felles hovedtariffavtale i Staten. Dette for å redusere unødvendig administrasjon, bevare muligheter for felles sentrale tillegg for alle og hindre forskjellsbehandling. Dette har også vært en viktig målsetning for Staten, og ble akseptert av både LO Stat og YS Stat. Unio og Akademikerne ville ikke akseptere dette, og valgte å gå ut i streik mot forslaget fra Staten.

For å legge grunnlag for en felles avtale, har det vært nødvendig å erstatte den gamle lønnstabellen der man benyttet lønnstrinn med et årslønnsystem der man benytter kronebeløp, som er vanlig i mange andre tariffavtaler i Norge. Samtidig vil denne endringen kreve oppdatering av flere av lønnspolicyene i Forsvaret og avtaler som har lønnstrinn som referanse. Her vil NOF komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Samtidig vil ansiennitetsstigene (lang og kort) med en årlig økning 1,1 % fortsatt videreføres, og knyttet om mot ulike grader som før.

NOF støttet flertallet i LO Stats vurdering om å akseptere Statens siste tilbud i meklingene. Økonomisk sett er rammen i oppgjøret hva man kan forvente. NOF hadde ønsket at en større andel av pengene hadde vært gitt som sentrale tillegg til alle. På den annen side vil den lokale potten kunne treffe mange av de ansatte, og ikke minst legge grunnlag for å rette opp skjevheter som vi vet eksisterer i ulike deler av Forsvaret. Ansiennitetsstigene vil også sikre lønnsøkning til mange av de militært ansatte. I sum vil de fleste av de ansatte oppleve økning i kjøpekraften i løpet av året.

Resultatet sendes på uravstemning til medlemmene i starten av juni måned.

De lokale forhandlingene vil finne sted i løpet av høsten.

NOF kommer tilbake med mer detaljer om lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt.

FAKTA OM RESULTATET:

  • Total ramme for oppgjøret 5,2 %, derav:
    • Overheng 2,5 %
    • Glidning 0,8 %
    • Sentralt tillegg til alle 0,75 % (mvf. 1. mai)
    • Avsetning til lokale forhandlinger 2,15 % (mvf. 1. mai)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder