NOF på høring om forsvarsbudsjettet

I dag ble stortingets høring for forsvarsbudsjettet 2024 avhold. NOF sammen med LO to NTL var først ut med sinne innspill. NOF mener forsvarsbudsjettet burde vært større, og vil prioritert mer til styrket bemanning og økt utdanningskapasitet.

Bilde av forbundsleder Torbjørn Bongo mens hand holdt sitt innleggForbundsleder Torbjørn Bongo holdt i dag innlegg under høringen til forsvarsbudsjettet 2024. Foto: Skjermdump Stortinget
Publisert: 21. november 2023Torgrim H. Halvari

Forbundsleder Torbjørn Bongo var den første som fikk ordet i årets høring. Han var klar på at budsjettet for forsvarssektoren burde være større. – Dette er forsiktig start på en større påkrevd satsing på forsvaret. I tillegg ønsker NOF særlig ytterligere satsning på bemanningsøkning, utdanning og tiltak for å beholde personell. Pensjonssaken er særlig viktig når det gjelder det siste, uttalte Bongo.

Han fortsatte med å si at NOF nok en gang er bekymret for de kuttene Modernisering og Effektiviseringsprosessene fører med seg. Bongo var spesielt bekymret over prosjektene som gjelder FØS, HR, FST og fag og funksjonsutdanningen, de forsvarsinterne prosjektene. Han var mer positiv til de etatsovergripende prosjektene innen vedlikehold, anskaffelser og IKT.

Forsvarsbudsjettet omtaler både at flytting av Kjevik til Værnes skal vurderes, samt fremtidige behov på Andøya. Her var forbundslederen tydelig i sin tale. – NOF ønsker en rask avklaring på begge disse spørsmålene, uttalte Bongo.

Forbundsleder avsluttet med å si at NOF er opptatt av at forsvarsbudsjettet 2024 må legge et fundament for den kommende langtidsplanen som skal behandles til neste år.

Opptak av høringen kan du se her Forbundsleders innlegg finner du på - 03:19:00