Øving timer og døgn – viktig avklaring

Partene i Forsvaret har nå kommet frem til en enighet om hvordan øving skal gjennomføres. Presiseringen innebærer at unntaksaktivitet som øving skal arbeidsplanlegges og gjennomføres enten på timesbasis eller på døgnbasis. Dette skal planlegges og gjennomføres likt for alle som deltar i den samme øvingsaktiviteten.

Hovedbilde for artikkelen: "Øving timer og døgn – viktig avklaring "Foto: Forsvaret
Publisert: 29. mai 2024Staale I. Reiten

Resultatet kommer av en lengre tids uenighet som nå er løst. Etter tilbakemelding fra flere HTVer ble det i 2022 laget en uenighetsprotokoll om ATF punkt 14.1- øving på timesbasis eller øvingsdøgn. Denne uenighetsprotokollen har nå partene i Forsvaret klart å løse, slik at ny forvaltningspraksis gjøres gjeldende fra 1. mai 2024.

I ATFen står det at øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser:

ATF pkt 14 Øving, 14.1 Programmering av øvelser:

Øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser. Timebaserte øvelser kan programmeres for øvelser som varer inntil 7 timer utenfor ordinær arbeidstid. Slike øvelser kan gjennomføres 3 dager per uke, maksimalt i to sammenhengende uker.

Øvelser som varer mer enn 7 timer utenfor ordinær arbeidstid og øving i helg uansett varighet skal for den enkelte programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av øvelser på over ett døgns varighet kan det programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i avslutningsdøgnet

I praksis har øving timer ved enkelte avdelinger blitt forvaltet slik at selv om selve øvelsen går på døgnbasis, har noen gått på døgn og andre gått på timer. Det er det slutt på nå.

Etter den nye protokollen er partene enig om ny forvaltningspraksis. Denne tilsier at øving timer skal kun brukes der aktiviteten planlegges som øvings timer.

Denne saken har bidratt til brudd på arbeidsplaner ved flere avdelinger, og det har tidvis vært mye frustrasjon ute ved avdelingene. NOF er fornøyd med at partene i Forsvaret har kommet til enighet om hvordan arbeidstidsplanleggingen av øvelse timer og døgn skal være fremover.

Vedlagt protokoll og følgeskriv