Pensjonsforhandlinger utsettes

Forhandlinger om særlige pensjonsregler for militært personell som har plikt til å fratre ved særaldersgrensen er utsatt til 1. oktober 2024. NOF beklager utsettelsen, men er samtidig opptatt av å finne gode løsninger, fremfor raske løsninger.

Soldater i feltMilitært ansatte har særaldersgrense på 60 år, basert på at yrket medfører høy belastning og høye krav til fysisk skikkethet. Avtalen fra august 2023, slo fast de gruppen med pliktig avgang står i en særstilling. Derfor skal det avtales særregler.
Publisert: 20. juni 2024Staale I. Reiten

I august 2023 ble det mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene avtalt nye regler for pensjon for gruppene i offentlig sektor med særaldersgrense. Avtalen slår fast at gruppene med pliktig fratreden ved aldersgrensen, står i en særstilling, og at det innen 1. juli i 2024 skal avtales særregler for den siste gruppen.

Etter et krevende lønnsoppgjør i staten, som medførte streik og stopp i partssamarbeidet, har partene etter streiken hatt flere møter for å komme i gang med forhandlingene om pensjonsregler for de som har plikt til å fratre.

Etter flere møter denne uka, var det klart at forhandlingene ikke var mulig å lande nå før 1. juli som avtalt, og Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID) som fører forhandlingen har derfor bedt om ny frist til 1. oktober. Dette har LO og de øvrige hovedsammenslutningene godtatt.

Arbeidet med forhandlingene vil fortsette i løpet av august. Og blant annet skal oppdatert statistikk og grunnlag for å vurdere konsekvensene legges frem, Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sier i en kommentar, at det er beklagelig at man ikke fikk landet de nye reglene innen fristen, og har forståelse for at dette vil bidra til usikkerhet for de som står i ulike valg som skal tas. Samtidig sier han at det er viktigere med en god løsning, enn en rask løsning, og håper utsettelse kan bidra til nettopp det. Forbundsleder viser til at Stortinget har gitt relativt klare signal om at det skal avtales gode løsninger på de utfordringene som vi står ovenfor.

NOF innsikt om pensjon

Fakta om saken

Ny særalderspensjon ble ferdigforhandlet i august i 2023. Samtidig med at dette ble et resultat som ikke var godt nok for militært personell, ble det avtalt en videre prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved særaldersgrensen. Militært ansatte er i denne kategorien.

Disse forhandlingene er nå utsatt til 1. oktober. I en undersøkelse som ble gjennomført i NOF i etterkant av forhandlingen i 2023, svarte et stort flertall at det var avkortningsreglene en måtte gjøres noe med.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Staale Reiten

Staale I. Reiten

Leder forhandlingsavdelingen

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder