Pensjonsheltene får NOFs årlige hederspris

Et enstemmig Landsstyret gikk sist uke inn for at de tre som har stått i spissen for pensjonssaken skal tildeles NOF sin årlige hederspris.

Tre personer Pensjonsheltene Charles Blålid, Johnny Roaldsand og Roard Lund er årets vinnere av NOF hederspris. Foto: Privat
Publisert: 13. juni 2024Torgrim H. Halvari

Sist uke var NOF sitt landsstyre samlet for å diskutere en rekke saker. Den saken som ble minst diskutert og som fikk enstemmig bifall var forslaget om at Charles Blålid, Roar Lund og Johnny Roaldsand skulle tildeles årets hederspris.

Prisvinnerne var i år ikke vanskelig å velge. De tre har gjennom sitt arbeid for å fremme pensjonssaken gjort en enorm innsats for at forsvarskolleger i fremtiden skal få pensjonsopptjening på ATF tillegg, som vakt og seilingstillegg. Dette har i en årrekke vært en av NOF sine viktigste saker.

Lang kamp

Pensjonsopptjening på ATF tillegg, og tidligere ATM, har vært en sak om NOF har jobbet med i over 10 år. Den juridiske sporet startet opp i 2017, basert på en Høyesterettsdom fra 2016. Stegene startet med klage behandling til SPK, deretter behandling i Trygderetten og i år behandling i Lagmannsretten. Det var en meget klar dom fra Lagmannsretten som gav fullt medhold til vårt medlem. De tre prisvinnerne har vært en svært viktig del av denne kampen.

Bilde av tre personerPensjonsheltene Charles Blålid, Johnny Roaldsand og Roard Lund er årets vinnere av NOF hederspris. Foto: Privat

Nå avventes avgjørelsen på om Staten vil akseptere dommer, eller om de ønsker å anke til Høyesterett.

Prisen som har blitt en årlig tradisjon er en karikaturtegning tegnet av en av Norges fremste tegnere. Arild Midthun har i en årrekke jobbet som tegner for blant annet Norske Donald Duck og har nå også blitt fast bidragsyter til NOF sin ærespris.

Tidligere vinnere av NOFs årlige hederspris:

2020 – Stian S Rasmussen

2021 - Stein-Håkon Eilertsen

2022 - Jonas Adrian Størbu og Jørgen Bjørvik Paulsen

2023 - Thomas Norman Hansen

2024 – Charles Blålid, Roar Lund, Johnny Roaldsand