Rettsaken om ATF utsatt

Rettssaken om ATF som pensjonsgivende tillegg skulle starte 15. januar, er dessverre utsatt.

Hovedbilde for artikkelen: "Rettsaken om ATF utsatt"Rettssaken om ATF som pensjonsgivende tillegg skulle starte 15. januar, er dessverre utsatt. Foto: Forsvaret
Publisert: 18. januar 2024Torbjørn Liestøl

Rettssaken om ATF som pensjonsgivende tillegg skulle starte 15. januar, er dessverre utsatt.

Årsaken er møtekonflikter for Regjeringsadvokaten (vår motpart). NOF argumenterte mot utsettelse, da vi mener at saken allerede har tatt alt for lang tid.

I tillegg er det en ekstra belastning for personellet å stå i en uavklart økonomisk situasjon.

Beklageligvis ble vi overstyrt av retten, og saken ble utsatt. Vi kommer med ny dato så snart dette er klart.