Samlet musikken!

Denne uken samlet NOF de tillitsvalgte i Forsvarets musikk sine korps for faglige diskusjoner om felles utfordringer. - En svært nyttig arena for deling av informasjon og erfaringer, sier Christer Lindseth som var arrangør. .

Hovedbilde for artikkelen: "Samlet musikken!"Karoline Trondsen, Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK), Snorre Svenningsen, Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), Bjørn Strand, HTV FMUS (og SFMK), Pål Magnussen, Sjef FFT/FMUS, Ida Kateraas, Luftforsvarets musikkorps (LFMK), Per-Harald Molvig (SFMK), Asbjørn Abelseth, Hærens musikkorps (HRMK), og på teams Heidi Holm-Stømer, Kongelige norske marines musikkorps (KNMM).
Publisert: 2. april 2024Chris Lindseth

Samlet de tillitsvalgte

Forrige uke var de tillitsvalgte i Forsvarets musikk samlet for å diskutere den daglige tjenesten og felles utfordringer. Det var også mulighet for å dele erfaringer korpsene imellom, lære av hverandre og ikke minst bli bedre kjent. Samlingen gikk over to dager og vi fikk også besøk av sjef Forsvarets musikk, Pål Magnussen. Denne anledningen ble godt benyttet til å diskutere de samme forholdene med han i en uformell setting.

Vi opplever at vi har benyttet tiden godt og fått konkretisert flere områder vi som tillitsvalgte ønsker å jobbe med. I tillegg så vil vi gjerne takke sjefen Pål Magnussen for at han tok tid av en utvilsomt travel hverdag, til å komme og delta på vårt møte, sier Bjørn Strand som er meget tilfreds med utbytte etter samlingen.

bilde av musikere som spillerFoto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Veien videre for musikken

Forsvaret er i en brytningsfase, hvor det er tydelig at det skal satses stort fremover, og at de økonomiske tildelingene vil øke. Langtidsplanen for Forsvaret kommer fredag 5. april, så foreløpig kjenner vi ikke detaljene i hva fremtiden bringer. Det vi vet, er at det kommer til å bli stort fokus på den operative evnen. Vi håper likevel at ikke Forsvarets musikk glemmes, men også anses som en viktig bidragsyter til operativ evne i tiden som kommer. Musikken gir fellesskapsfølelse og samhørighet, og er en tydelig brobygger mellom Forsvar og samfunn i disse urolige tider. Musikkens økonomiske situasjon og de umiddelbare behovene, ble derfor naturlig nok en del av tema under møte.

Noen fakta

Forsvarets musikk er en avdeling som inngår i FFT (Forsvarets fellestjenester), med ledelsen plassert på Akershus festning. Musikken består av total 5 korps plassert i Harstad, Trondheim, Bergen, Horten og Oslo, og er totalt rundt 150 militært ansatte. Hovedtyngden av disse ansatte er profesjonelle musikere, og disse rekrutteres blant sivile musikere eller direkte fra musikkhøgskolen.
Musikken leverer et bredt repertoar av produksjoner både innenfor Forsvaret, men også til det sivile samfunn. Det inkluderer oppdrag ifm sjefsbytter, spilling under Stortingets åpning, og store kjente sivile produksjoner som Norsk Militær Tattoo og Festkonserter.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Chris Lindseth

Chris Lindseth

Utdanning og personell