Sjef E på OMS

Mandag kveld holdt sjef for Etterretningstjenesten viseadmiral Nils Andreas Stensønes et foredrag om den norske Etterretningstjenestens vurdering av sikkerhetssituasjonen. Fokus 2024 tok i stor grad for seg de truslene Norge står ovenfor etter Russlands 10 år med krig mot Ukraina.

Bilde av viseadmiral Nils Andreas StensønesSjef for Etterretningstjenesten viseadmiral Nils Andreas Stensønes hold mandag kveld Etterretningstjenestens vurdering av sikkerhetssituasjonen. Foto: NOF
Publisert: 20. februar 2024Torgrim H. Halvari

Foredraget til Stensønes var helt tydelig noe som interesserte medlemmene i OMS (Oslo Militære Samfund) og pressen. Denne kvelden ble det satt ny publikumsrekord på OMS, NOF stilte med Forbundsleder og Informasjonsansvarlig.

Fokus 2024 er den 14. i rekken av Etterretningstjenestens årlige trusselvurderinger hvor man legger vekt på å omtale trusselaktørene og beskrive utviklingstrekk E-tjenesten mener er av sikkerhetsmessig betydning for Norge i året som kommer.

Viseadmiralen startet med å si at vi i dag står ovenfor en farligere sikkerhetssituasjon enn for et år siden. Han påpekte at utviklingen framover er usikker og at interessekonflikten mellom autoritære starer og Vesten blir stadig tydeligere.

Gjennom sitt innlegg gikk han videre inn på at Russland oppfatter Ukraina-krigen som en stedfortrederkrig mot Vesten og at Moskva tydeligvis ikke gir opp målet om å ta kontroll over Ukraina. Sjef E sa vider at Russland er i ferd med å styrke seg vis-á vis Ukraina gjennom å ha betydelig støtte fra andre autoritære stater, økt våpenimport og økt tilgang på styrker.

Stensønes sa videre at krigen mellom Israel og Hamas kan skape radikalisering og bidra til økt trussel fra terrorister rettet mot Europeiske mål. Han sa blant annet at triggerhendelser kan øke terrortrusselen mot Norge.

Til slutt sa sjefen for Etterretningstjenesten at det ikke bare er trusselbildet som styrer den sikkerhetspolitiske utviklingen, men også hvordan Vesten velger å forholde seg til utviklingen.

Han nevnte også at den sikkerhetspolitiske spenningen samt økonomisk usikkerhet øker de politiske motsetningene i vestlige land og at vi må forberede oss på at Russlands krig mot vesten har mange ansikter.

Viseadmiralen minnet oss på at krig ikke nødvendigvis er det vi tradisjonelt forbinder med krig, men at påvirkningskampanjer, spionasje med mere kan være med på å skape en ønsket polarisering og destabilisering.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sier i en kommentar at det var en alvorstung orientering som etterretningssjefen holdt, som understreker behovet for å satse på Forsvaret.