Stortingshøring om LTP

I dag var det stortingshøring om langtidsplanen for forsvarssektoren. Nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, var først ut av 54 forskjellige organisasjoner og aktører som hadde meldt seg på den muntlige høringen for utenriks- og forsvarskomitéen.

Sittende mennesker med sakspapirer.NOF og andre LO-forbund med medlemmer i forsvarssektoren deltok i dag på høringen om LTP. Fra høyre: Tor Egil Vangstad (NOF), Staale I. Reiten (NOF), Hege Espe (Fellesforbundet) og Rune Bjørseth (NTL Forsvar). Foto: Torgrim H. Halvari.
Publisert: 18. april 2024Torgrim H. Halvari

NOF hadde på forhånd sendt inn et skriftlig innspill. Under høringen kom nestleder med et muntlig innspill hvor han satte søkelys på personell, pensjon og Forsvarets evne til å beholde verdifull kompetanse.

Vangstad nevnte blant annet at den økningen av antallet ansatte som omtales i siste LTP vil styrke beredskapen og vår forsvarsevne, men at en slik økning ikke kommer uten utfordringer:

Å øke med 4600 ansatte i tiden frem til 2036 vil i snitt si nesten 400 ekstra ansatte pr. år. For å klare en slik økning må det fokuseres på lønn, pensjon og andre incentiver som kan bidra til å gjøre forsvarssektoren attraktiv som arbeidsplass, og som har evnen i seg til å tiltrekke seg den nødvendige kompetansen, uttalte Vangstad. 

Må beholde personellet

Han nevnte videre at NOF lenge har etterlyst kraftigere lut for å beholde personell.

"Lav grunnlønn, høy arbeidsbelastning og lage fravær fra hjemmet gjør at flere ser seg om etter andre jobbmuligheter", sa nestleder, og refererte til NOFs spørreundersøkelse som viser at av de 2600 som responderte sa over 70% at det enten var sannsynlig, svært sannsynlig eller helt sikkert at de kom til å slutte i Forsvaret om særalderspensjonsordningen ikke blir endret til det bedre.

Kombinerer vi den dårlige særalderspensjonen med det faktum at Forsvarets ansatte ikke gis pensjonsopptjening på fartøytjeneste, øving og vakter, ja kort fortalt alt man kan forvente i en militær stilling med høy belastning, så virker dette mer som en motivasjon til å slutte enn til å bli. Vi hadde håpet på noen tydelige signaler i LTP-en om en fornuftig pensjonsløsning som ivaretar Forsvarets behov for å beholde personell. Vår kamp i denne saken har ikke gitt resultater så langt, og vi skjønner mer og mer at dette må få en politisk løsning. Uten det får vi store utfordringer med å klare den foreslåtte personelløkningen, sa Vangstad til politikerne som var til stede under høringen.
SHele 54 organisasjoner, kommuner og andre instanser stod på talelisten under dagens LTP-høring i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget.

Vangstad avsluttet med å si at NOF mener det å flytte Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik til Værnes fremstår enda mer underlig nå som Kjevik er foreslått videreført.

Kjevik har produsert teknikere i mange tiår, og har med sin stabile arbeidskraft og attraktive lokasjon som arbeidsplass et godt utgangspunkt til å levere videre på det, gitt at de får muligheten, avsluttet Vangstad.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torgrim H. Halvari

Torgrim H. Halvari

Informasjonsansvarlig

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder