Uenighet rundt NATO-avtalen er løst

Sommeren 2023 ble et nytt ulempetillegg innført i NATO-avtalen. NOF ble gjort oppmerksom på at Forsvarsdepartementet (FD) hadde innført en ansiennitetsbegrensning på dette tillegget, noe alle arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret var uenige i. NOF valgte å engasjere LO-advokatene for vårt medlem, noe som har resultert i at FD har snudd i saken.

Hovedbilde for artikkelen: "Uenighet rundt NATO-avtalen er løst"Forsvaret
Publisert: 14. juni 2024Magnus Strømsvåg

Godtgjørelsen skal kompensere for ulemper og belastninger som følge av en karriere som utsendt medarbeider i utlandet. Godtgjørelsesnivået er differensiert etter antall tjenesteår i utlandet.

Forsvarsdepartementet (FD) innførte uten å informere partene under forhandlingene at beregningen av tjenesteår skulle begrenses tilbake til 1. januar 2005. Dette ble kjent da vårt medlem Dagfinn Isefjær ikke fikk de utbetalingene hans egne beregninger tilsa. I dialog med FPVS ble han og vi kjent med ansiennitetsbegrensningen for første gang. Siden vi ble kjent med dette, har NOF vært uenige i innføringen. NOF har hele tiden ment at en slik begrensning aldri ble kommunisert eller dokumentert under forhandlingene og således feilaktig innført. Dette synspunktet ble også støttet av øvrige arbeidstakerorganisasjoner.

Med støtte fra LO-advokatene ønsket NOF å føre denne saken videre som en prinsipiell sak, fremfor å avvente en endring ved kommende reforhandling av avtalen.

Vi er godt fornøyde med at Forsvarsdepartementet denne gangen snur i sitt standpunkt og legger vårt syn til grunn for tolkningen av avtalen. Dette opphever begrensningen slik at også tjeneste fra NATO eller INTVIRK før 1. januar 2005 skal telle med i beregningsgrunnlaget.

Jeg er takknemlig for at NOF ønsket å ta saken videre og godt fornøyd med at departementet snur i denne saken som også vil hjelpe andre i samme situasjon sier Dagfinn Isefjær.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Magnus Strømsvåg

Magnus Strømsvåg

Personell, tariff og veteraner

Portrettbilde av Kennet Bergland

Kennet Bergland

Tariff og lønn