Vi har fått hund!

NOF har fått hund. Fra 2024 og tre år framover sponser NOF minehunden Zmaj som har Ukraina som arbeidsplass. Prosjektet er et samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Hovedbilde for artikkelen: "Vi har fått hund!"Minehunden Zmaj er siste tilskudd av ansatte i NOF. I 3 år skal vi sponse denne eksperten i å finne miner. Foto: Norsk Folkehjelp
Publisert: 26. januar 2024Torgrim H. Halvari

Zmaj er vår siste ansatte medarbeider. Zmaj kan ingen ting om tillitsverv, pensjon, lønn og fagforeninger men når det gjelder å finne miner er han blant de beste i verden.

Etter en nøye utvelgelse som valp og en avansert utdanning på 15-20 måneder ved Norsk Folkehjelp´s hundeskolen i Sarajevo kom den belgiske fårehunden Zmaj på høsten 2023 til Ukraina hvor han nå venter på våren og å komme seg i arbeid.

Vinteren gjør at det ikke er mulig å søke etter miner, men så fort våren kommer og jorden blir fri for sne og tele vil "vår hund" være klar for nye oppdrag.

Ukraina var med 34,000 landminer tungt minelagt allerede før invasjonen for 2 år siden. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) rapporterte at de siste 18 månedene før den russiske invasjonen mistet nesten 80 personer livet etter å ha gått på miner.

Klasevåpen og andre sprenglegemer er et stort problem i området og minehundenes jobb er med på å gi en sikrere hverdag for lokalbefolkningen.

Zmaj og de andre hundenes innsats gir blant annet tilgang til sikre vannforsyninger og markeder, trygge skoleveier, det bidrar til sysselsetting, likestilling og utjevner ulikheter siden de fattigste ofte er de som rammes hardest.

NOF´s landsstyre var derfor ikke i tvil når de ble forespurt om å sponse en minehund i Ukraina, og NOF er nå med stolthet det første fagforbundet som ansetter en av Folkehjelpas minehunder.

Vi gleder oss til å følge Zmaj de neste åren og vil jevnlig informere våre medlemmer om Zmaj´s arbeide.