NOFKA Sentralutvalg

NOFKA sentralutvalg består av en leder, samt de lokale utvalgslederne ved de fem skolene. I tillegg har hver skole ett varamedlem.

Vi er der for deg!

Bilde relatert til informasjonen.

I NOFKA jobber vi dedikert med å løfte og løse sakene som er viktige for dere i skolehverdagen og for å sikre bedre vilkår både under og etter utdanning. Vi legger vekt på å styrke kadetters kompetanse gjennom foredrag, kurs og NOF-skolen, og vi setter stor pris på deres støtte og engasjement.

Audun Haugan, avtroppende leder NOFKA

Oversikt NOFKA sentraltutvalg

Kontaktperson

Send primært henvendelser på min side

Bilde av Katrine Lia

Katrine Lia

Markedsteam - Rekruttering, NOFKA og kadetter.