31.000 til alle

Oppdatering 7/12-2023: Dessverre blir det forsinket utbetaling etter etter lønnsoppgjøret for ca. 500 ansatte.

Hovedbilde for artikkelen: "31.000 til alle"Foto:NOF
Publisert: 4. desember 2023Staale I. Reiten

Oppdatering 7/12-2023

NOF registrerer at FPVS v/PLA har lagt ut informasjon på intranettsidene om at ca. 500 ansatte på LO/YS avtalen ikke vil få etterregulert tilleggene som de har fått på lokale lønnsforhandlinger på desember lønn som tidligere skissert.

Vi er skuffet over at utbetalingene skyves ytterligere en måned for dette personellet og vi hadde forventet at FPVS var dimensjonert til å håndtere et lønnsoppgjør innenfor det det året som forhandlingene har vært.

Artikkelen er tidligere publisert på gammel NOF.no og legges ut her for å ha historikk i lønnsoppgjøret for 2023.

Melk og brød koster det samme for alle. Kronetillegget sikrer dermed kjøpekraften for store deler av militært tilsatte, sier en fornøyd Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Foto av LO Stat leder Egil Andre Aas som ledet lønnsoppgjøret for LO Stat, og er fornøyd med å landet oppgjøret rekordtidlig og med et rekordhøyt likt tillegg til alle.

Alt militært personell vil fra 1. mai 2023 få en lønnsøkning med kr 31.000,-. Kronetillegget er rekordstort, og vil medfører at store deler av våre grupper med militært tilsatte vil få økt kjøpekraft i dette oppgjøret. Dette har vært viktig i en periode med høy prisvekst, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

Det ble i tillegg avsatt 0,85% til lokale forhandlinger, også dette fra 1. mai 2023. De lokale parter har her frist for å bli enig til 31. oktober 2023. Den lokale potten er viktig for å kunne rette opp skjevheter og prioritere enkelte grupper.

Kronetillegget medfører også en økning på A-tabellen og dermed en varig verdiøkning på avtalen og minstelønna på den enkelte stillingskode, slik det er beskrevet i Hovedtariffavtalen. En økning på A-tabellen vil også ha virkning på ATF-tilleggene. Rammen for oppgjøret er på 5,2%, og prisstigningen er beregnet til 4,9% i 2023. Dette er den samme rammen som LO landet etter streiken i frontfaget tidligere i april.

En streik som medførte en god utjevning og profil sett i lys av den situasjonen mange har stått i med høy prisvekst. Resultatet i frontfaget var i tråd med LOs vedtak om å sikre kjøpekraften for alle grupper. Lønnsoppgjøret i staten i 2023 er ett mellomoppgjør. Det betyr at det kun er forhandling om penger, og det har ikke blitt noen endringer i Hovedtariffavtalens øvrige bestemmelser.

Utbetaling kommer senest til juni lønn. Forsvaret har nå gitt ut informasjon om hvordan lønnsoppgjøret 2023 skal utbetales. For militært personell, som for det meste er på lønnsstige betyr det at utbetaling av lønnsoppgjøret 2023 skjer iht ny lønnstabell på juni lønn, med tilbakevirkende fra 1. mai.

Grunnen Forsvaret oppgir for at det sentrale oppgjøret utbetales i to etapper er for å sikre kontroll og at utbetalingene blir riktige. Lønnsoppgjøret 2023 for NOFs medlemmer (LO/YS avtalen) utbetales som følger. For ansatte som lønnes i SPENN skjer utbetaling iht ny lønnstabell til mai lønn. For ansatte som lønnes i LØNNSSTIGE, skjer utbetaling iht ny lønnstabell til juni lønn, med etterbetaling fra 1. mai 2023.

Ansatte som har ansiennitetstillegg gjeldende fra 1. mai 2023 vil få tillegget utbetalt, men beregnet etter lønnstabell fra 1. mai 2022 – dette vil også bli korrigert og etterbetalt i henhold til ny lønnstabell til juni lønn. Militært personell som er på SPENN og får utbetaling kronetillegget i mai, er:

  • OR 8 og høyere som er direkteplasserte
  • OF 2/3 og høyere som er direkteplasserte

Vi har ennå ikke startet forarbeidet med datoer for lokale forhandlinger. Frist for å bli ferdig er 31. oktober 2023. Vi kommer derfor tilbake med informasjon om hvordan dette vil bli gjennomført. (Denne saken ble opprinnelig publisert 28. april, og har blitt oppdatert 10. mai med informasjon om når utbetaling er forventet å komme)

Følg lenken for oppdatert hovedlønnstabell.