Endelig er rettssaken om ATF i gang!

Rettssaken om pensjon på ATF er i gang i Gulating lagmannsrett i Bergen. Etter flere forsinkelser er første dag unnagjort i rettssaken om pensjon på ATF tillegg.

Bilde av personer utenfor Gulating Lagmannsrett Charles Blålid og Eirik Hansen sine saker om pensjon på ATF tillegg blir behandlet i Gulating lagmannsrett denne uka. Fra venstre: Jonny Roaldsand, Eirik Hansen, Charles Blålid og Roar Lund. Blålid og Hansen får sine saker behandlet av Gulating lagmassrett denne uka. Roaldsand og Lund har fått sakene sine satt på vent i påvente av endelig dom i Blålid saken.
Publisert: 22. april 2024Staale I. Reiten

Saken som denne uka behandles i Gulating lagmannsrett er en anke og dermed oppfølging av dommen i Trygderetten, der Charles Blålid med støtte fra NOF og LO juridiske avdeling fikk medhold i at ATF (Arbeidstidsavtale for Forsvaret)-tilleggene for fartøytjeneste (FA2) og vakt (V) skal være pensjonsgivende etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4. Flere saker ble i etterkant stilt i bero i påvente av endelig avklaring i denne saken.

Det er også klart at det blir to saker som skal behandles samtidig, der NOF og BFO støtter hvert sitt medlem. Begge medlemmene har pensjonskrav fra fartøytjeneste samt vakt.

Utfallet av rettssaken er viktig for alle våre medlemmer og Forsvarets ansatte, men også for Forsvarets evne til å beholde folk. 

NOF støtter Blålid gjennom å bruke LO advokatene; Andreas Van Den Heuvel og Nina Kroken. Advokat Oddvar Lindbekk fører saken for BFOs medlem, Eirik Hansen. Advokatene jobber nå sammen i retten.

Sakene går i Gulating lagmannsrett denne uka.

Fakta

Trygderettens kjennelse tilsa at ATF-tilleggene for begge de to, dvs fartøytjeneste og vakt, skal rapporteres som pensjonsgivende inntekt etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4. Saken ble anket i fjor vår, og etter flere utsettelser er den nå til behandling i Gulating lagmannsrett (Bergen). Saken startet i dag og skal være avsluttet innen fredag.

Ut fra vanlige saksbehandlingsregler kan vi forvente at det kommer dom i saken i slutten av mai 2024.