Frivillig lønnsnemnd i lønnsoppgjøret

Etter at meklingsresultatet i årets lønnsoppgjør ble sendt på uravstemning blant LO Stat-tilknyttede forbund, endte resultatet med et nei fra flertallet av medlemmene. Styret i LO Stat besluttet derfor å ikke akseptere meklingsresultatet, men i stedet for streik ble det bestemt å be om frivillig lønnsnemnd.

Tre personer i dialog.LO Stat-leder Egil André Aas styrer nå mot frivillig lønnsnemnd for å forsøke å få til et akseptabelt resultat for sine medlemmer. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat).
Publisert: 21. juni 2024Tor Egil Vangstad

Årets hovedtariffoppgjør endte tidligere med brudd mellom LO Stat og Staten. Etter mekling hos Riksmekleren endte forhandlingsutvalget i LO Stat opp med å akseptere Statens siste tilbud, i et forsøk på å få alle hovedsammenslutningene over på likelydende avtale.

Som en del av sitt medlemsdemokrati har LO har tradisjon for å sende slike type saker til uravstemning blant de berørte medlemmene. Også NOFs medlemmer deltok i uravstemningen.

Resultat av uravstemningen

I NOF ble resultatet av uravstemningen et ja med stort flertall, og stemmene var fordelt som følger:

  • JA: 80,1 %
  • NEI: 19,9 %
  • Forkastede stemmer: 0
  • Valgdeltakelse: 42,7 %

Når alle stemmene fra LO Stats tilknyttede forbund ble tatt med, ble det samlede resultatet annerledes:

  • JA: 22,6 %
  • NEI: 76,3 %
  • Forkastede/blanke stemmer: 430
  • Valgdeltakelse: 68,2 %

(Kilde: lostat.no)

Siden uravstemningen avdekket at flertallet av medlemmene ikke ville akseptere meklingsresultatet, besluttet LO Stats å ikke akseptere Statens siste tilbud. Dermed havnet også LO Stat i en konflikt.

Normalt vil en overgang til konflikt tilsi at man går over i streik, men styret besluttet å heller forsøke en alternativ konfliktløsning med å invitere Staten til frivillig lønnsnemnd. Denne informasjonen ble overbragt Riksmekleren i dag, og kort tid etterpå var svaret fra Staten at de aksepterte en slik metode.

Hovedargumentet for en slik løsning var vurderingen om at det var svært liten sannsynlighet for å få noen innrømmelser fra Staten, som igjen baserer seg på Statens håndtering av streiken til Unio og Akademikerne.

Veien videre

Pr. i dag står vi derfor uten en akseptert løsning i lønnsoppgjøret, og i praksis er det Rikslønnsnemnda som forestår den videre gjennomføringen av prosessen. Det foreligger ikke noen konkret dato for nemndas behandling, men det er grunn til å tro at det vil ta noe tid.

Det tidligere oppnådde resultatet av oppgjøret er dermed ikke gyldig, og det vil ta tid å få svar på hvor mye som blir avsatt til lokale forhandlinger. Først må resultatet fra den frivillige nemndsbehandlinger foreligge.

Siden det ikke foreligger en godkjent ny hovedtariffavtale, er det avtalt mellom partene at avtalen fra 2022-2024 gjelder inntil videre.

Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet noe mer om den videre prosessen.

Se også:

- Frivillig nemnd i statsoppgjøret (lostat.no)

- Lønnsoppgjøret 2024 (regjeringen.no)

- Medlemmene stemte nei til lønnsoppgjøret, men det blir ikke storstreik i staten (frifagbevegelse.no)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder