Samrådene i havn

Denne uken ble siste samråd gjennomført i kommandant i Gravdal i Bergen. Hensikten med samrådene har vært å gi innspill til den kommende langtidsplanen for Forsvaret. Naturlig nok var det denne gang et betydelig fokus på det maritime domenet, i tillegg til en sterk bekymring over personellsituasjonen i Forsvaret.

Person foran prekestol i plenumssal.Stabssjefen i Sjøforsvaret kommandør Kjell-Knut Aabrek
Publisert: 8. mars 2024Staale I. Reiten

Regjeringen er nå i sluttspurten i arbeidet med å fremme forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, og samrådene har derfor vært viktige for å supplere de innspill som forbundet allerede har gitt til Forsvarskommisjon og Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Samrådene er derfor en viktig arena der medlemmer kan snakke rett til politikerne om hva de mener er viktig i arbeidet med den kommende langtidsplanen.

Stabssjefen i Sjøforsvaret kommandør Kjell-Knut Aabrek presenterte det fagmilitære rådet med spesielt fokus på de maritime anbefalingene som ligger i rådet. Aabrek vektla behovet for nye standardfartøy, både store og små, samt at vi snarlig setter i gang med å anskaffe nye fregatter og da gjerne i sammen med våre samarbeidspartnere.

Espen Rasmussen som var medlem i Forsvarskommisjonen av 2021, med bakgrunn fra Sjøforsvaret, presenterte hovedtrekkene i forsvarskommisjonens hovedanbefaling, med særlig vekt på den tverrpolitiske enigheten i kommisjonen at det måtte satses spesielt på Forsvart i tiden fremover. En tid der verden rundt oss fremstår uforutsigbar og farligere enn for noen år siden.

Person foran prekestolEspen Rasmussen Foto: NOF

I debatten var det naturlignok fokus på behovet sikre Norges interesser innenfor det maritime domenet. I tillegg til at det fra mange var uttrykt en sterk bekymring over den bemanningssituasjonen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret står overfor. En rettferdig pensjon, forutsigbar tjeneste og tilstrekkelig bemanning, var noen av innspillene som ble presentert

Som ett eksempel sa en av de som tjenestegjorde på fregatt at personellsituasjon der en er 2-bestetning var kritisk. På en to skifts ordning er det ene skiftet på jobb og det andre skiftet tar fri. Så bytter de. Nå har en ikke lengre nok bemanning på fartøyene, så flere må seile også i friperiodene.

I oppsummeringen sa Stortingsrepresentant, Nils-Ole Foshaug, at bekymringer og innspill vil bli tatt med tilbake til Oslo i sluttspurten med Langtidsplanen. Videre varslet han at Regjeringen planlegger å fremme forslag til langtidsplan like over påske. Han sa videre at han er forsiktig optimist etter at både statsminister og forsvarsminister har varslet en betydelig satsning på forsvaret i årene som kommer.

NOF har en klar forventning om at personelldimensjonen blir ett sentralt element i den kommende Langtidsplanen. Og at det signaliseres tiltak for å styrke utdanning og rekruttering, og ikke minst for å beholde personellet. Alle tre samrådene har understreket viktigheten av å løse dette fremover.

Fakta

NOF og LO har nå gjennomført tre samråd. Ett i Oslo, ett Bardufoss og nå Bergen.

Samrådene ette har vært en viktig arena for Norges offisers og spesialistforbund og for forbundets medlemmer for å gi innspill direkte til politikerne om forsvarers fremtid og inn mot den kommende langtidsplanen.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder