Staten anker pensjonssaken 

Både Trygderetten og Gulating lagmannsrett har slått fast at fartøytjeneste og vakt er forutsigbar inntekt knyttet til den enkelte stilling. Dommen var godt begrunnet og enstemmig. Den var også rettferdig. Likevel valgte Staten i dag å anke. NOF er svært skuffet over anken.

Rettslokale i bysentrumNOF er svært skuffet over at den enstemmige dommen fra Gulating lagmannsrett nå er anket av Staten. (Foto: Gulating lagmannsrett).
Publisert: 17. juni 2024Torgrim H. Halvari

Forbundsleder Torbjørn Bongo uttrykker at han er svært skuffet over at Staten i dag har varslet at de anker dommen fra Gulating lagmannsrett om hvorvidt angitte ATF-tillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. 


Denne nyheten vil dessverre ble dårlig mottatt blant ansatte i Forsvaret, og vi risikere å miste ytterligere personell gjennom den usikkerheten som blir skapt, sier forbundslederen. Dette er ikke det Forsvaret trenger nå, og er også i strid med den ambisjonen som Stortinget nylig har vedtatt. 

Forbundslederen er meget tydelig på at NOF etter å ha jobbet i snart 10 år med denne saken ikke legger inn årene.

Våre advokater i LOs juridiske avdeling, Andreas van den Heuvel og Nina Kroken, må nok en gang brette opp ermene. I første omgang med å gi tilsvar på anken. Vi gir oss ikke før pensjon på ATF-tilleggene er på plass, sier Bongo, som legger til at de er krevende for våre medlemmer å fortsatt måtte stå i en situasjon der privatøkonomien som pensjonist ikke er avklart .

Saken

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har siden 2016 jobbet juridisk for å få gjennomslag for at ATF-tilleggene skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Da arbeidsgiver ikke viste vilje til å gjøre noe i saken, ble sakene fra Charles Blålid, Roar Lund og Jonny Roaldsand løftet til LOs juridiske avdeling, slik at de fikk den støtten de trengte for å ta saken videre til Trygderetten.

Én av disse, Charles Blålid, ble tatt ut for å få saken prøvd. Denne saken vant Blålid i 2022, etter pensjonskasseloven andre ledd. Saken ble senere anket, og 16. Mai 2024 kom dommen som gav medlemmene i Kystvakten fullt medhold i at fartøytjeneste og vakt skal være pensjonsgivende etter Pensjonskasseloven § 11 første ledd. Dette vil gi pensjon på vakt og fartøytjeneste for de som er født før 1963. Dette som følge av at denne aktiviteten, er fast og forutsigbar aktivitet, uløselig knyttet til de enkeltes stilling. Det er dermed både rimelig og rettferdig at tilleggene er pensjonsgivende. Med denne argumentasjonen har våre medlemmer i Kystvakten allerede fått medhold i to rettsinstanser.

At Staten nå anker dommen, er krevende å forklare for militært ansatte samtidig med uttalelser fra forsvarsminister og debatt på Stortinget, der det vektlegges fra samtlige partier at pensjonssaken må løses. Stortingets nylige vedtak om ny langtidsplan for forsvarssektoren slår fast at Forsvaret skal styrkes og økes i omfang, inkludert en oppbemanning med ca 4600 ansatte. For å kunne realisere denne økningen må Forsvaret bli bedre på å beholde personell. For å gjøre dette er pensjon en nøkkelfaktor.

Dette blir en krevende sommer og høst. Vi får tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om lav bemanning ved flere avdelinger. Vi frykter at denne anken vil føre til at enda flere vil velge å slutte.

Hva skjer nå

Saken skal nå behandles i Høyesteretts ankeutvalg. Det tar 1-2 måneder, men i mellomtida er det såkalt rettsferie fra og med 1. juli til og med 15. august. Det betyr at alle frister blir utsatt tilsvarende. Vi kan derfor ikke forvente at det kommer en avklaring fra ankeutvalget før sent i september eller oktober. Da får vi klarhet i om dommen fra Gulating lagmannsrett blir stående eller om den tas opp til ny behandling. Blir det ny behandling, har vi trolig ikke en avklaring før i mars/april 2025.

I det videre vil vi også fortsette det gode samarbeidet med BFO og Eirik Hansens advokat Oddvar Lindbekk (Norman & Co).

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Staale Reiten

Staale I. Reiten

Leder forhandlingsavdelingen